Od soboty na wystawie „1731419460 Kombucha” pojawią się trzy nowe/stare prace problematyzujące najważniejsze obok utopijnych światów wątki wystawy: kooperację, przyjaźń, współpracę i ten moment, kiedy podejmujemy decyzję o ujawnieniu naszej pracy i zamknięciu pewnego procesu. Będą to trzy materiały z archiwum VHS Marty Deskur poprzedzające powstanie jej kanonicznego dla krakowskiego środowiska artystyczno-klubowo-kulturalnego późnych lat 90. i wczesnych 2000 cyklu „Rodzina”. Pierwszy to praca Xaverego Wolskiego o roboczym tytule „1731419467 Don’t Panic”, czyli najczulsze możliwe wsparcie w momencie, kiedy wali się świat, a materiał z miesięcznej artystycznej podróży życia został utracony – odważnie i bez maski! Drugi to słuchowisko – interpretacja świata jako wystawy i sztuki jako podróży w wykonaniu trzech niezłomnych: Mateusza Kuli, Tobiasza Jędraka i Jana Moszumańskiego. „Otwarcie historyjki, czyli fabularność, zawsze zwycięża” – Taśma nr 1, otwierająca dwunastoczęściowy cykl Moszumańskiego. Pytajcie o to, co generuje historię, i pamiętajcie, że film zawsze dzieje się na żywo!
Informacje główne
14–15.03.2015 (sobota–niedziela), godz. 11–19

16 marca
poniedziałek