Spotkanie z uczestnikami projektu Genderqueer (Tomaszem Kulką, Julie Land, Konstantym Wilkiem) oraz duetem artystycznym Lidia Krawczyk i Wojtek Kubiak poprowadzi Karolina Więckowska.

„Płeć, ciało i seksualność są podstawowymi pojęciami, w obrębie których poruszają się artyści, budując ten cykl. Płeć: rozumiana jako sfera zinterpretowanej i zuniwersalizowanej biologii, gdzie wszystko odwołuje nas do tego, co już wiemy o kobiecie i mężczyźnie; to schematy myślowe narzucające nam sposoby postrzegania i oceniania”.
Becoming
, katalog wystawy, red. L. Krawczyk, B. Nowacka-Kardzis, Kraków 2008

Zapraszamy na spotkanie z uczestnikami projektu Genderqueer, zrealizowanego w latach 2006-2007 przez duet artystyczny Lidia Krawczyk & Wojciech Kubiak. Jak artyści i uczestnicy wspominają swój udział w projekcie? Czy miał on wpływ na ich życie? Jak refleksje budzi dzisiaj wśród jego autorów?

Lidia Krawczyk. Absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Podyplomowych Studiów Gender na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artystka, medioznawczyni, krytyczka sztuki, zajmuje się krytyką feministyczną. Autorka tekstów do katalogów, książek i czasopism. Była współredaktorką internetowego czasopisma naukowego uniGENDER oraz redaktorką naczelną pisma teksty.bunkier.art.pl. Kuratorka i koordynatorka wystaw.
Od 2004 roku, we współpracy z Wojciechem Kubiakiem, zaczęła realizować projekty artystyczne. Tworzą obrazy, fotografie i wideo. Interesują ich zagadnienia płci, seksualności, społecznych struktur władzy oraz hegemonii. Za wspólnie zrealizowany projekt Pasywne. Więzy rodzinne zostali wyróżnieni na Triennale Malarstwa Rybie Oko 4 w Słupsku w 2006 roku. W 2007 roku otrzymali Grand Prix na 38. Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień”.

Wojtek Kubiak (ur. 1978). Absolwent i pracownik Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Laureat Stypendium Ministra Kultury (1999, 2003/2004), Stypendium Grazelli (2007) oraz Stypendium „Młoda Polska” (2008). Autor licznych wystaw indywidualnych, m.in. Samowyzwalacz, Galeria Malarstwa ASP, Kraków (2012, wspólnie ze Zbysławem Markiem Maciejewskim), Niezawodni, Galeria Nova, Kraków (2005). Od 2004 działa w duecie artystycznym z Lidią Krawczyk. Ich prace prezentowane były m.in. na wystawach indywidualnych Zaburzenia, Galeria Szara, Cieszyn (2012), Genderqueer, Galeria Platan, Budapeszt (2011), Monstrare, Collectiva, Berlin (2010), Becoming, Bunkier Sztuki, Kraków (2008) oraz na wielu wystawach zbiorowych.

W ramach Będzie się Dzieło! i Podzielmy się Kolekcją!

Projekt oraz organizowane w jego ramach wydarzenia są częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
20.11.2012 (wtorek), godz. 18

21 listopada
środa