Dyskusja Ryszarda Grzyba z Piotrem Szmitke w Punkcie Agitacji Konsularnej na temat sztuki, dziedzictwa kultury i problemów politycznych Królestwa Metawery. Moderator: Krzysztof Siatka.

Otwarcie Konsulatu Królestwa Metawery oraz Punktu Agitacji Konsularnej jest pretekstem do prezentacji jego kultury, historii i gospodarki. Spotkanie ma na celu promocję kultury metaweryjskij. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną dowodów istnienia państwa. Jest to jedna z niewielu możliwości poznania artefaktów, zazwyczaj przechowywanych w magazynach monarszych. Wśród szczególnie ciekawych relikwii, fetyszy, obiektów i dzieł sztuki wymienić należy odkrywki archeologiczne z czasów prehistorycznych – prymitywne narzędzia, m.in. ramkę do kadrowania widoku oraz dokumentację osiągnięć w dziedzinie narodowej nauki, w tym zapis formuły Zyndrama z Murcek i odkrycia ciemnej materii. Rozmowa odbędzie się w języku metaweryjskim i nie będzie przekładana symultanicznie na żaden inny.

Ryszard Grzyb. Malarz, współtwórca Gruppy, laureat Nagrody im. Jana Cybisa 2012, hodowca kanarków, rybek, żółwi i psów rasowych, instruktor karate, maratończyk.

Piotr Szmitke. Konsul Generalny Królestwa Metawery w Krakowie, twórca i teoretyk sztuk wizualnych, scenograf, kompozytor, dramatopisarz i reżyser.
Informacje główne
24.11.2012 (sobota), godz. 14

26 listopada
poniedziałek