Problematyka konferencji Hide-and-seek: Absence, invisibility, and contemporary art practices skupia się na niewidoczności i niewidzialności sztuki w szeroko pojmowanej sferze publicznej. Kwestie te dotyczą zarówno przestrzeni miejskiej, niemiejskiej, internetu, jak i instytucji wystawienniczych, publicznych kolekcji sztuki współczesnej, a także festiwali i przeglądów sztuki. Podczas konferencji przyjrzymy się (niewidocznym) praktykom artystycznym i instytucjonalnym, które zakładają skuteczność i aktywność społeczną. Ich pozostawanie w cieniu wcale bowiem nie musi oznaczać porażki.

Program:

15.03.2018 (czwartek)

10.00 – 10.30 Otwarcie
10.30–11.30 Wykład: Małgorzata Bogdańska, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Trudna sztuka. Obiekty współczesne w kolekcjach instytucji publicznych

(Nie)widoczny przedmiot sztuki
Moderatorka: Anna Lebensztejn

11.30 – 11.50 Zofia Kerneder, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Jak to jest zrobione,  czyli o tym, co widz powinien a czego nie musi wiedzieć o dziele sztuki w kontekście wytworów współczesnych artystów…

11.50 – 12.10 Hanna Doroszuk, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie
Znikające przedmioty w praktykach kuratorskich Georgesa Didi-Hubermana

12.10 – 12.30 Julia Gnatowska, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ewakuacja dzieł sztuki

12.30 – 12.50 Dyskusja

12.50 – 14.00 przerwa obiadowa

Strategie (nie)widzialności 1
Moderator: Łukasz Białkowski

14.00 – 14.20 Marta Świetlik, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Niewidzialna ręka sztuki

14.20 – 14.40 Dorota Grobelna
O strategiach widzialności/niewidzialności sztuki publicznej na przykładzie projektu Joanny Rajkowskiej „Minaret”

14.40 – 15.00 Jędrzej Wijas, Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Sztuka, pamięć i anioł

15.00 – 15.20 Zofia Małkowicz, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Artystyczne poszukiwania: apel o widoczność sztuki

15.20 – 15.40 Dyskusja

15.40 – 16.00 przerwa na kawę
Strategie (nie)widzialności 2
Moderator: Krzysztof Siatka

 16.00 – 16.20 Monika Weychert-Waluszko, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Recepcja Grupy Działania i 111 (Lucim), czyli jak zniknąć z historii sztuki

16.20 – 16.40 Agata Stronciwilk, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Znikający smak. O doświadczeniu zmysłowym w realizacjach artystycznych

16.40 – 17.00 Małgorzata Kaźmierczak, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Perfoaktywizm. Od Three weeks in May do Museum Of Arte Util

17.00 – 17.20 Katarzyna Maniak, Niewidzialna płeć dla pola sztuki. Guerrilla Girls

17.20 – 17.40 Dyskusja

 

16.03.2018 (piątek)

Wprowadzenie (nie)widzialności
Prowadząca: Karolina Kolenda

12.00 – 12.20 Lada Nakonechna
Formowanie widza w ramach artystycznych praktyk edukacyjnych ustanowionych przez organizację Method Fund

12.20 – 12.40 Ralf Sander, Ulster University
Czy pragnienie niewidoczności i braku w sztukach wizualnych stanowi wyraz Zeitgeistu

12.40 – 13.00 Barbara Tiberi, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”
Coincidentia Oppositorum.
Dzieła Giovanni’ego Anselmo pomiędzy widzialnym i niewidzialnym.

13.00 – 13.20 Deirdre M. Smith, University of Texas w Austin
Artiste Anonyme / Anonimowy artysta konceptualny /
Umjetnik u krizi: imiona i bezimienność Gorana Trbuljaka

13.20 – 13.40 dyskusja

13.40 – 16.00 przerwa obiadowa

16.00 – 17.30 wykład Stephena Wrighta
Najpierw ucieczka

17.30 wykład Sławy Harasymowicz, University for the Creative Arts w Canterbury, Central Saint Martins w Londynie
Stage-point 1


Wykłady odbędą się w języku polskim (15.03.2018) i angielskim (16.03.2018).
Informacje główne
15–16.03.2018 (czwartek–piątek)
Informacje dodatkowe
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków
Organizatorzy: Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Komitet organizacyjny: Łukasz Białkowski, Karolina Kolenda, Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk, Krzysztof Siatka

19 marca
poniedziałek