Akcja artystyczna Alicji Żebrowskiej i Jacka Lichonia to kolejna odsłona wieloletniego projektu „Infiltron”. Tytuł stacji swoistej drogi krzyżowej, „Mesz”, odnosi się do pogranicznego i wielokulturowego charakteru regionu Beskidu Śląskiego, który objawia się w przemieszaniu granic, narodów i nazewnictwa w rejonie Bielska-Białej, i jest anagramem powstałym przy posłużeniu się kabalistyczną zasadą Notarikonu od słowa Mesjasz. Nawet powierzchowne zapoznanie się z historią Bielska-Białej pozwala zobaczyć unikalny, hybrydalny charakter tego miejsca, który, ma się wrażenie, wpływa również na sposób odczytywania przyrody przez jego mieszkańców.

Artyści, zafascynowani tym zjawiskiem, odnaleźli analogie i asocjacje w różnych przejawach kulturowej tradycji miasta, które inspirują do przemyśleń na przykład na temat tego, czy znając przeszłość, da się przewidzieć, co czeka nas w przyszłości.

Obecny w projekcie wątek nawiązujący do historii rzek koncentruje się wokół poszukiwań najstarszych źródlisk rzeki Białej. Jego tło stanowią historyczne dzieje miasta i okolic od czasów najstarszego osadnictwa do powojennej partyzantki i likwidacji przemysłu po 1989 roku.

O akcji:

Rozpoczęta w lutym 2012 roku w Bunkrze Sztuki akcja Alicji Żebrowskiej i Jacka Lichonia zatytułowana „Upłynnianie Infiltronu Jako Droga Krzyżowa” zakłada symboliczną podróż do galerii miejskich, dawnych BWA, w różnych częściach Polski. Założeniem cyklu jest to, aby każda prezentacja zawierała ślady poprzednich etapów. W ten sposób powstanie rodzaj kumulującej się dokumentacji historycznej. W każdej galerii prezentowane były i będą filmy zmontowane w oparciu o inny etap działań „Infiltronu”. Ostatnia stacja zawierać będzie wszystkie dotychczasowe Infiltracje wykonane w ramach tego projektu.

Na pokaz składa się projekcja pięciu filmów: „Zwierzę Mocy Źródliska”, „Maszyneria rzeki”, „Ujście”, „MESZ” oraz „Bielski sen”, które powstały na bazie autorskich działań – Infiltracji, takich jak: uczestnictwo w kursie szamanizmu (2003), wykłady kabały (2003), „Porządkowanie grobów” oraz „Upłynnianie Infiltronu Jako Zaduszki” (2007), „Poszukiwanie źródeł Białej”, „Rekonesans w rejonie Bielska-Białej” (2012).
Informacje główne
6.11.2015 (piątek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Wydarzenie artystyczne
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza (I piętro)
Wstęp bezpłatny

08 listopada
niedziela