Spotkanie z badaczką zajmującą się doświadczeniami grup wykluczonych w trakcie II Wojny Światowej. Wykład będzie komentarzem do koncepcji wystawy Kałasznikow – próbą ponownego (wizualnego i historycznego) rozbrojenia zjawiska nacjonalizmu.

Ofiary reżimu nazistowskiego były prześladowane nie tylko ze względu na tożsamość narodową/etniczną. Niektóre mniejszości nie miały prawa znaleźć się w wyobrażonej nazistowskiej wspólnocie narodowej ze względu na swoją seksualną, ideologiczną, religijną, genderową czy klasową inność/obcość. Społeczeństwo niemieckie w okresie III Rzeszy miało stanowić wspólnotę homogeniczną – zbiorowość „jednakowych”, w którym wszelkie rzekome odstępstwa od normy były surowo karane.

Ku czci narodowych symboli i mitologii pielęgnowano nazistowski etos (za: Ivan Colovic), który również na poziomie dziedziczenia (eugenika) miał decydować o przynależności do grona „pełnoprawnych” obywateli.

Wykład Marginesy będzie próbą powrotu do nazistowskich koncepcji wykluczenia, które w większości przypadków nadal swobodnie funkcjonują (m.in. zjawisko „zapomnianych ofiar nazizmu”) i komentarzem do koncepcji wystawy – próbą ponownego (wizualnego i historycznego) rozbrojenia zjawiska.

Wydarzenie w ramach projektu Doświadczanie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
25.11.2014 (wtorek), godz. 18

26 listopada
środa