Paulina Szkudlarek wygłosi referat pt. Neorodziny i postrodziny na wolnym rynku. Podczas spotkania zostanie poddana refleksji problematyka rodziny jako konstrukcji dopasowywanej do warunków ekonomicznych, ideologizowanej w nowoczesności (nowożytności) oraz we współczesności. Postawione będą pytania o to, na ile prawomocna jest diagnoza „kryzysu rodziny” w kontekście związanego z socjologicznymi (demograficznymi, ekonomicznymi, politycznymi) preferencjami gospodarki kapitalistycznej dyskursu publicznego, oraz w jaki sposób nienormatywne (nienuklearne) konstelacje rodzinne – tu roboczo nazwane neorodzinami i postrodzinami – mogą dowodzić abstrakcyjności, a zarazem niejasności skądinąd powszechnie rozumianego pojęcia rodziny. Dla obniżenia poziomu abstrakcji, wystąpieniu będzie towarzyszyć prezentacja humorystycznego materiału ilustracyjnego.

Paulina Szkudlarek (ur. 1978). Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, zainteresowana m.in. metodologią badań feministycznych i queerowych, teorii krytycznych i subaltern studies.

W ramach Po kapitalizmie, moduł: teoria
Informacje główne
12.04.2012 (czwartek), godz. 18:30
Informacje dodatkowe
Kuratorka projektu Po kapitalizmie: Aneta Rostkowska

04 maja
piątek