Krzysztof Wołodźko wygłosi referat zatytułowany Potrzeba równości. Idea równości była jedną z idei przyświecających Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Równość – hasło społeczne, polityczne, bliskie społeczeństwom demokratycznym. Czy w dzisiejszym świecie jest miejsce na równość? Czy społeczeństwa, elity polityczne odwołujące się do idei demoliberalnych traktują równość na poważnie? Czy w świecie, w którym kolejne trudności ekonomiczne, bytowe, socjalne są pretekstem do pogłębiania nierówności, możemy mieć nadzieją na bardziej egalitarne społeczeństwo?

Kanwą wystąpienia Potrzeba równości będzie głośna książka Duch równości, autorstwa Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Jej autorzy, opierając się na wynikach ponad trzydziestu lat swojej pracy, twierdzą, że duże nierówności są niekorzystne dla wszystkich warstw społecznych.

Przyjrzymy się zatem przyczynom i społecznym konsekwencjom nierówności, by porozmawiać o tym, czy równość rzeczywiście jest szansą na bardziej sprawiedliwe życie, na funkcjonowanie w dobrostanie społeczeństw i państw. Czy równość może stać się jednym ze znaków wyróżniających świat po kapitalizmie? I czy może to być lepszy świat?

 

Krzysztof Wołodźko. Stały współpracownik „Nowego Obywatela”, bloger, uczestnik belwederskich debat Idee Nowego Wieku, uczestnik cyklu programów dokumentalnych System 09, System: Rewolucja Solidarności.

 

W ramach Po kapitalizmie, moduł: teoria
Informacje główne
19.04.2012 (czwartek), godz. 18:30
Informacje dodatkowe
Kuratorka projektu Po kapitalizmie: Aneta Rostkowska

04 maja
piątek