Koncert Muzyki Centrum Ensemble, 85-lecie Bogusława Schaeffera

Bogusława Hubisz – altówka, Mariusz Pędziałek – obój, Piotr Grodecki – fortepian, Jan Pilch – perkusja, Mariusz Czarnecki – perkusja, Kazimierz Pyzik – kontrabas, Marek Chołoniewski – instrumenty elektroniczne.

W programie m.in.: Muzyka Wiosenna (1988) na altówkę i fortepian, Algorytmy (1970) na zespół, Bewegung (1994) na obój, fortepian i konga, Proietto Simultaneo (1984) na zespół, Spektra (1970) na zespół, Media (1967) na zespół, Free Form I (1972) na 5 wykonawców.

Program koncertu z muzyką Bogusława Schaeffera w 85-lecie jego urodzin zawiera utwory z różnych okresów twórczości kompozytora. Wiele z nich powstało specjalnie dla zespołu Muzyka Centrum (Proietto Simultaneo, Bewegung, Free Form I), ponadparametrowa kompozycja Algorytmy została wykonana po raz pierwszy 37 lat temu, podczas premierowego koncertu zespołu w Klubie Na Kotłowem (13 czerwca 1977 roku). Partytury graficzne, formy otwarte, kompozycje aleatoryczne, teatr instrumentalny to ważne składniki języka muzycznego Bogusława Schaeffera, występujące w estetycznych i stylistycznych preferencjach zespołu Muzyka Centrum.

Bogusław Schaeffer (1929). Kompozytor, muzykolog, dramaturg, grafik i pedagog. To najbardziej oryginalna postać polskiego życia muzycznego. Wyróżniają go niezwykle rozległe zainteresowania twórcze, awangardowa postawa i kontrowersyjne poglądy estetyczne. Jako kompozytor wyróżnia się nowatorstwem warsztatu i śmiałością w eksperymentowaniu z nowymi formami, gatunkami i rodzajami muzyki. Jako jeden z pierwszych twórców polskich zajął się muzyką elektroniczną.

Pierwszym polskim happeningiem muzycznym był jego utwór Non-stop (1960). Schaeffer jako pierwszy podjął w Polsce gatunek teatru instrumentalnego w utworze TIS MW2 (1963) napisanym dla słynnego eksperymentalnego zespołu MW2. Niemal w każdym swoim dziele Schaeffer rozwiązuje nowy problem kompozytorski, rzucając wyzwanie polskiemu środowisku muzycznemu i wzbudzając żywe dyskusje o podstawowych zagadnieniach nowej muzyki.

Bogusław Schaeffer jest również wybitnym teoretykiem nowej muzyki. Jego praca Nowa muzyka. Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej (1958) pozostaje wciąż podstawowym źródłem teoretycznym w tej dziedzinie, a Introduction to Composition (1976) jest jedynym w swoim rodzaju w światowej literaturze podręcznikiem kompozycji.

Każda praca Schaeffera wywołuje duże zainteresowanie i wzbudza zazwyczaj ogromne kontrowersje.

Muzyka Centrum powstała w czerwcu 1977 jako stowarzyszenie wykonawców muzyki współczesnej. Muzyka Centrum organizuje koncerty, festiwale, warsztaty, nagrywa płyty, realizuje projekty plenerowe i internetowe. Do końca 2012 roku stowarzyszenie zorganizowało 705 koncertów prezentujące około 550 prawykonań światowych i polskich. W latach 1991–2007 Muzyka Centrum była członkiem Europejskiej Konferencji Promotorów Muzyki Współczesnej. Do najważniejszych międzynarodowych projektów stowarzyszenia należą: Festiwal Audio Art, Pomosty, Europejska Orkiestra Muzyki Nowej, Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Współczesnej, Polska Sztuka Dźwiękowa w Chinach / Chińska Sztuka Dźwiękowa w Polsce, Integra, Europejski Kurs Kompozycji i Technologii, Festiwal Kultury Polskiej w Luksemburgu, Miejsca Miłosza, Audiomat.

W ramach stowarzyszenia działa kilka zespołów. Najstarszym z nich jest Muzyka Centrum Ensemble, zespół o zmiennym składzie dostosowanym każdorazowo do wykonywanego programu.

MCE występował na wielu festiwalach w kraju i za granicą, był częścią wielu międzynarodowych projektów.

W ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich.
Informacje główne
13.06.2014 (piątek), godz. 17

16 czerwca
poniedziałek