KONKURS "BUNKIER = SZTUKA = KRYTYKA"

BUNKIER = SZTUKA = KRYTYKA
KONKURS NA RECENZJĘ WYSTAWY
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki we współpracy z miastem Kraków oraz Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa, w ramach realizacji Programu Rozwoju Kultury w Krakowie: „Program dla sztuk wizualnych 2032” zaprasza do udziału w konkursie na recenzję wystawy sztuki współczesnej „BUNKIER = SZTUKA = KRYTYKA”.

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DO 15.3.2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU


INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem Konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”. Konkurs jest organizowany we współpracy z miastem Kraków oraz Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa,
w ramach realizacji Programu rozwoju kultury w Krakowie: Program dla sztuk wizualnych 2032. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 27.9.2023 do dnia 15.3.2024 do godziny 23:59.

UDZIAŁ W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do odbiorcy, posiadającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należącym do jednej z dwóch kategorii wiekowych: młodzież – osoby
w wieku od 15 do 17 lat; młodzi dorośli – osoby w wieku od 18 do 25 lat, który wykonał Zadanie Konkursowe, zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu i wysłaniu na adres konkurs@bunkier.art.pl recenzji
– w formie tekstu, nagrania audio lub klipu wideo – wybranej wystawy sztuki współczesnej odbywającej się w instytucji: Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Międzynarodowe Centrum Kultury, Muzeum Fotografii MuFo, Muzeum Narodowe w Krakowie, Nowohuckie Centrum Kultury lub w innych krakowskich galeriach,
w których prezentowane są wystawy sztuki współczesnej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać go wraz
z zadaniem konkursowym na adres konkurs@bunkier.art.pl. Brak wypełnienia i przesłania we wskazanym powyżej terminie formularza zgłoszeniowego oraz recenzji uniemożliwia uczestniczenie
w Konkursie.

Wytyczne, które musi spełniać recenzja zgłaszana do Konkursu:

  1. dla tekstu – tekst pisany – 2 strony standaryzowanego tekstu (3600 znaków ze spacjami), rozmiar czcionki 12, Times New Roman;
  2. dla nagrania audio oraz klipu wideo – krótka forma wideo lub audio – czas trwania maksymalnie 4 minuty.

JURY

Spośród nadesłanych recenzji Komisja Konkursowa w drodze obrad dokona oceny merytorycznej.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą oddelegowani przedstawiciele: Bunkra Sztuki (2 osoby), Urzędu Miasta Krakowa (2 osoby), oraz 1 krytyk sztuki. Zadaniem Komisji jest ocena poprawności merytorycznej, jakości oraz oryginalności recenzji. Łączna liczba punktów możliwa do zdobycia to 30 pkt. Minimalna liczba punktów do zdobycia to 0 pkt. Komisja Konkursowa dokona oceny prac na podstawie kryteriów takich jak:

  1. poprawność merytoryczna (od 0 do 10 pkt),
  2. oryginalność treści (od 0 do 10 pkt),
  3. kontekstualizacja wystawy (od 0 do 10 pkt).

Łącznie Komisja Konkursowa wybiera 4 laureatów (po jednym z każdej kategorii wiekowej
oraz po jednym z każdej formy recenzji):

I. recenzja w formie tekstu:

– 1 laureat z grupy młodzieży – osoby w wieku od 15 do 17 lat;

– 1 laureat z grupy młodych dorosłych – osoby w wieku od 18 do 25 lat.

II. recenzja w formie nagrania audio lub klipu wideo:

– 1 laureat z grupy młodzieży – osoby w wieku od 15 do 17 lat;

– 1 laureat z grupy młodych dorosłych – osoby w wieku od 18 do 25 lat.

NAGRODY

Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej przez wiadomość e-mail.

Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa w wysokości 500 zł uprawniająca do zakupu książek
w księgarni Compare Bookstore mieszczącej się w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 lub księgarni De Revolutionibus Books, mieszczącej się przy Rynku Podgórskim 8.

Komisja Konkursowa wręczy po jednej karcie podarunkowej dla 4 laureatów. Karta podarunkowa
jest ważna do 31 grudnia 2024 roku.

 

Projekt realizowany we współpracy z Miastem Kraków
w ramach realizacji Programu Rozwoju Kultury w Krakowie –
„Programu dla sztuk wizualnych 2032”

15 lutego
czwartek