Zapraszamy do Przestrzeni Otwartej Bunkra Sztuki na prowadzone przez Katarzynę Lorenc konsultacje dla osób zainteresowanych poszukiwaniem wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć kulturalnych.

 

Katarzyna Lorenc. Absolwentka czteroletniego liceum dwujęzycznego i filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach programu stypendialnego Sokrates/Erasmus i Freemover studiowała komparatystykę i lingwistykę na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Studia o specjalizacji literaturoznawczej obroniła pracą magisterską pt. Sposobów przedstawiania holocaustu w literaturze NRD. Zaraz po studiach wyróżniona stypendium Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für politische Bildung) i Fundacji Roberta Bosch. Od wielu lat aktywna w obszarze edukacji kulturalnej i obywatelskiej. Inicjowała, pozyskiwała środki finansowe, koordynowała i opiekowała się medialnie projektami dla organizacji pozarządowych w Polsce i Niemczech. Obecnie odpowiedzialna za program kulturalny w ramach Public Viewing EURO 2012 w starym dworcu pocztowym w Berlinie.
Informacje główne
5.07.2012 (czwartek), godz. 16:30-18
Informacje dodatkowe
W ramach po kapitalizmie, moduł: życie codzienne.
Wydarzenie jest częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

06 lipca
piątek