Co to jest spółdzielnia? Na czym polega idea kooperatywizmu? Czy spółdzielczość pozwala przezwyciężyć globalne konsekwencje neoliberalnego modelu gospodarki kapitalistycznej? Jaka gospodarka tworzy prawdziwą demokrację? Spotkanie z Szymonem Surmaczem.

Szymon Surmacz. Animator przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowiec. Specjalista w zakresie wykorzystywania do celów społecznych marketingu oraz technik multimedialnych i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz współtwórca koncepcji czasopisma „JAK robić biznes społeczny”. Aktywista ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSource i Creative Commons). Wiceprezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, twórca studia graficznego Kooperatywa.org, stanowiącego formę
działalności gospodarczej organizacji. Współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi w całej Polsce, uczestnik licznych projektów mających na celu wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Popularyzator polskich tradycji spółdzielczych i aktywności społecznej. Członek grupy roboczej ds. edukacji przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej (funkcja społeczna), członek komitetu obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 przy Krajowej Radzie Spółdzielczej. Doradca biznesowy i opiekun spółdzielni socjalnych w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wykładowca na studiach podyplomowych Ekonomia Społeczna w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej oraz w Instytucie Polityki Społecznej UW. Autor audycji radiowych, wiceprzewodniczący Rady Programowej Radia Łódź; webmaster oraz specjalista w zakresie grafiki, typografii oraz DTP.
Informacje główne
9.08.2012 (czwartek), godz. 18:30
Informacje dodatkowe
W ramach po kapitalizmie, moduł: życie codzienne.
Spotkanie jest częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 sierpnia
piątek