Krytyka w praktyce. Warsztaty pisania o sztuce. | Karol Sienkiewicz

Czym stała się dziś krytyka sztuki? Komu jest jeszcze potrzebna?

Obwieszczany wielokrotnie kryzys krytyki artystycznej jest już właściwie wpisany w specyfikę tej dyscypliny. Wszyscy o nim wiemy i wszyscy już o nim słyszeliśmy. Wciąż jednak istnieje potrzeba refleksji na temat sztuki, refleksji powstającej na bieżąco, opisywania, oceniania i – w miarę możliwości – interpretowania aktualnych wydarzeń artystycznych. Kryzys nie polega na tym, że krytyki nie ma. Wręcz przeciwnie, na świecie powstaje coraz więcej tekstów krytycznych. Jednak krytyka traci na znaczeniu. Bo czy ktoś jeszcze czyta recenzje? James Elkins w głośnym eseju What Happened to Art Criticism? zauważał, że „krytyka sztuki powstaje masowo i masowo jest ignorowana”. W innym miejscu sam przyznawał, że nie zawsze czyta recenzje: „Mogę rzucić okiem na esej, by wyłapać kilka kluczowych słów – być może praca określona jest jako «ważna», «poważna» lub «Lacanowska» – i na tym może kończyć się moje zainteresowanie. […] Nie ma w nich wystarczająco dużo mięsa: niektóre [teksty] są napuszone, inne konwencjonalne lub naćkane wielosylabowymi pochlebstwami, lub mętne, lub po prostu bardzo, bardzo znajome”.

Podczas warsztatów spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak pisać o sztuce, by nas czytano. Zastanowimy się nad tym, co tak naprawdę oznacza komentowanie na bieżąco wydarzeń artystycznych. Jak wzbudzać dyskusje? Jak pisać teksty polemiczne? I jak znaleźć równowagę, nie tracąc przy tym krytycznego ostrza?

Omówimy proces pisania recenzji na przykładzie wybranego tekstu prowadzącego warsztaty Karola Sienkiewicza, a potem przeanalizujemy recenzje napisane przez uczestników. Przede wszystkim jednak poddamy krytykę krytyce.

Warsztat poprowadzi Karol Sienkiewicz, krytyk, który w kilku słowach umie uchwycić istotę opisywanych przez siebie wydarzeń artystycznych, zachowując przy tym świeżość spojrzenia i niezależność myśli.

Warsztaty są organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w ramach rocznego projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego chcecie wziąć udział w warsztatach, oraz krótką recenzję wystawy Nic 2 razy (Cricoteka), wystawy Gelatin w Bunkrze Sztuki lub ekspozycji Juliana Opie Rzeźby, obrazy, filmy w Mocaku (ok. 5–6 tys. znaków) prosimy kierować na adres: batko@bunkier.art.pl do 22 października 2014.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców będziemy zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki. Interesować nas będą jej formy i nowe ujęcia oraz ich implementacja. Będziemy obserwować zmiany, jakie dokonały się we współczesnych instytucjach wystawienniczych, te dotyczące sposobów budowania ekspozycji, rozumienia przestrzeni wystawienniczej, i te związane ze strategiami rozwijania kontaktu z publicznością. W 2014 roku spróbujemy rozbudzić naszą wyobraźnię, wspomóc myślenie abstrakcyjne, nauczymy się dostrzegać i rozwijać pomysły oraz inspirować. Zastanowimy się, jak aspekty sztuki rozumianej jako praca z wrażliwością i emocjami przełożyć na otaczającą nas rzeczywistość, a także jak manifestuje się nasza postawa. Skupimy się na podstawowych aspektach warsztatu kuratora, trenując pióro, świadome bycie w przestrzeni ekspozycyjnej i środowisku Internetu; oraz edukatora, pytając o rolę jego pasji i zaangażowania oraz badając przydatność różnych narzędzi artystycznych w codziennej praktyce. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar
Współpraca kuratorska i koordynacja: Anna Batko
Informacje główne
23–24.10. 2014 (czwartek–piątek)
Informacje dodatkowe
czwartek: 15–20, piątek: 16–19

27 października
poniedziałek