Lenistwo. Piknik kółka samokształceniowego

Zapraszamy na ostatnie w tym sezonie spotkanie kółka samokształceniowego „po kapitalizmie”. Tematem czerwcowej odsłony będzie LENISTWO. Z tej okazji chcemy zaproponować przeniesienie spotkania w plener – spotykamy się 14 czerwca o 14 pod budynkiem Bunkra Sztuki, skąd – jeśli pogoda będzie nam sprzyjać – przejdziemy do Parku Krakowskiego, w razie deszczu piknikujemy w Sali Audiowizualnej. Koniecznie zabierzcie ze sobą prowiant!

W oparciu o tekst „Przyszłość bez pracy?” Stanleya Aronowitza i Williama DiFazio zastanowimy się, czy rzeczywiście praca potwierdza nasze ja i buduje naszą tożsamość. Ponadto porozmawiamy o warunkach umożliwiających niepracę, o wpływie ilości wolnego czasu na kondycję społeczeństwa obywatelskiego, o zarządzaniu własnym czasem umożliwiającym skrócenie dnia pracy i o tym, co będziemy robić, kiedy w przyszłości praca się skończy. Dodatkowo proponujemy przeczytanie tekstu Aarona Schustera z licznymi przykładami na to, że nie jest łatwo nic nie robić, a także tekstu Svena Lüttickena o wyzwoleniu przez lenistwo.

Prowadzenie: Anna Marjankowska i Aneta Rostkowska

Lektura podstawowa:
S. Aronowitz, W. DiFazio, tłum. E. Mikina, „Przyszłość bez pracy?”, w: K. Gutfrański (red.), „Praca i wypoczynek”, Instytut Sztuki Wyspa 2012, s. 365–409.

Lektury uzupełniające:
S. Lütticken, „Liberation through laziness. Some chronopolitical remarks”, moussemagazine.it/articolo.mm?id=1071
A. Schuster, “It is Very Difficult to Do Nothing. Notes on Laziness”.

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku uprzejmie prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom udostępniamy folder na dysku Google ze wszystkimi tekstami dyskutowanymi na spotkaniach kółka.

Stanley Aronowitz – profesor socjologii, kulturoznawstwa i urban education w Centrum Studiów Podyplomowych The City University of New York (CUNY). Wieloletni działacz polityczny i krytyk kultury oraz adwokat organizacji pracowniczych. Autor wielu książek poświęconych zagadnieniom klasy, kultury, socjologii, nauki i polityki. W 2002 roku przewodził działaniom na rzecz zachowania przez Partię Zielonych oficjalnego prawa do głosowania w Nowym Jorku, w tym samym roku ubiegał się z jej mandatu o fotel gubernatora. W 2005 roku był współzałożycielem czasopisma „Situations: Project of the Radical Imagination”. Wraz z wiodącą grupą intelektualistów – pracowników akademickich i studentów – zainicjował działania zmierzające do utworzenia Center for Cultural Studies (obecnie: Center for the Study of Culture, Technology and Work). Jego najnowsze publikacje to: „How Class Works: Power and Social Movement” (2004), „Just Around the Corner: The Paradox of the Jobless Recovery” (2005), „Left Turn: Forging a New Political Future” (2006), „Against Schooling: For an Education That Matters (The Radical Imagination)” (2008).

William DiFazio – profesor socjologii na St. John University w Nowym Jorku, jego działalność badawcza skupia się na takich dziedzinach jak praca i technologia, socjologia miejska i teoria społeczna. Przez wiele lat DiFazio był aktywistą organizacji walczących o sprawy lokalnych społeczności (American Civil Rights Movement, Hunger Action Network of New York State, St. John’s Bread and Life Soup Kitchen od Brooklyn). W roku 2007 jego książka „Ordinary Poverty” była nominowana do nagrody Harry Chapin Media Award, którą – za wybitne przedstawienie problemu głodu i ubóstwa – wyróżniane są publikacje drukowane i elektroniczne. Był przewodniczącym elektem (2006–2007) i przewodniczącym (2007–2008) sekcji marksistowskiej Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego (ASA). Jest autorem wielu książek i artykułów o ubóstwie w Ameryce i na świecie, m.in. „Longshoremen: Community and Resistance on the Brooklyn Waterfront (Critical Studies in Work and Community)” (1985) czy „Ordinary Poverty: A Little Food and Cold Storage” (2006).

Anna Marjankowska – studentka tekstów kultury i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od kilku lat zainteresowana ekonomią pracy artystów i pracowników instytucji kultury, pracowała w zespole ankieterów przy ostatnich badaniach Wolnego Uniwersytetu Warszawy (raport do pobrania: http://www.beczmiana.pl/975,fabryka_sztuki_warszawa_2703.html). Prywatnie lubi czyste powietrze i śmieszne koty.

 

O kółku samokształceniowym:

„Potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka”.

Roman Ingarden, „O dyskusji owocnej słów kilka”, 1961

Kółko samokształceniowe jest nieformalną strukturą edukacyjną działającą od 2012 roku w Bunkrze Sztuki w ramach projektu „po kapitalizmie” kuratorowanego przez Anetę Rostkowską. Obecnie w ramach spotkań kółka dyskutowane są teksty autorów oferujących nowe spojrzenie na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym.

O projekcie „po kapitalizmie”:

Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce „Rzecz-pospolita” (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberta Esposita i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype’a) dr Krzysztof Nawratek (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”. Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w duchu nowego instytucjonalizm w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.

 

Partnerzy:

DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Platypus Affiliated Society
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ 
Informacje główne
14.06.2015 (niedziela), godz. 14
Informacje dodatkowe
Kółko samokształceniowe „po kapitalizmie”
Kuratorka: Aneta Rostkowska
Miejsce: zbiórka na placu przed Bunkrem Sztuki, potem w zależności do pogody: Park Krakowski lub Sala Audiowizualna
Wstęp: bezpłatny
W ramach zadania „Środowiska sztuki. Kształcenie kadr kultury”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

21 lipca
wtorek