Lipika magnetycznych centrów zmysłowych

Galeria Bunkier Sztuki zaprasza na pokaz filmów oraz występ autorski Alicji Żebrowskiej i Jacka Lichonia, zatytułowane Lipika magnetycznych centrów zmysłowych.


Prezentacja zaplanowana została jako pierwsze z cyklu wydarzeń, które będą realizowane w dwunastu odsłonach. Pojedyncze, około dwugodzinne pokazy określane są przez autorów jako stacje, a cały projekt nosi tytuł Upłynnianie Infiltronu jako Droga Krzyżowa. Trasa została wyznaczona symbolicznie w dawnych i obecnych galeriach BWA. Program krakowskiego pokazu oparty jest na prezentacji dokumentów Infiltracji Gnozy, Misji Czaitanii, Medytacji Zen, Kościoła Mormonów oraz performance’u Poszukiwanie Źródeł.
Istotną częścią przedsięwzięcia jest włączenie w odbiór jak najszerszego grona widzów w Polsce. Artyści stwarzają możliwość aktywnego współuczestnictwa w dziele. Każde wystąpienie będzie dokumentowane, a następnie przetwarzane i sukcesywnie włączane w pokaz na kolejnej stacji. Założeniem cyklu jest to, aby każda prezentacja zawierała ślady poprzednich etapów. W ten sposób powstanie rodzaj dokumentacji historycznej. W każdej galerii prezentowane będą filmy zmontowane w oparciu o inny etap działań Infiltronu. Ostatnia stacja zawierać będzie wszystkie dotychczasowe Infiltracje wykonane w ramach projektu Infiltron.

Realizowany przez artystów od 1997 roku Infiltron polega na wyznaczonym przez jego autorów sposobie uczestnictwa w rytuałach, obrzędach i ceremoniach różnych kultur.


Informacje główne
29.02.2012 (środa), godzina 18:00
Informacje dodatkowe
Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń

04 maja
piątek