Literatura ambientowa – wykład Aleksandry Małeckiej i Piotra Mareckiego

Powszechnie znana jest wypowiedź Briana Eno, popularyzatora terminu ambient music, że muzyki niekoniecznie trzeba słuchać, ale „można traktować ją jako element otoczenia, w ten sam sposób, co kolor światła i dźwięk deszczu”. Przymiotnik „ambientowy” może odnosić się do wielu aspektów życia. Został także anektowany do opisu praktyk literackich, pisania i czytania tekstów. Wiek cyfrowy kieruje nas w stronę ambientowego sposobu lektury treści publikowanych w internecie, które mogą być traktowane jak plamy tekstu, analogicznie do plam dźwięku. Teksty w dobie cyfrowej nie są czytane głęboko, czytelnik prześlizguje się po nich, zaznacza, wraca do poszczególnych partii. Nierzadko za pomocą funkcji „kopiuj-wklej” gromadzi on wybrane informacje, staje się archiwistą. Czytanie skupione w tradycyjnym rozumieniu przy takim sposobie percypowania tekstu staje się tylko jednym z trybów lektury, wcale nie dominującym. W trakcie wykładu omówione zostaną wybrane projekty twórców takich jak Kenneth Goldsmith, Steven Zultanski, Holly Melgard, Kristen Gallagher, Shiv Kotecha i Tan Lin oraz eksperymentalne tłumaczenia wybranych książek na język polski, w tym pozycje z Linii Konceptualnej Ha!artu.

 

Współorganizatorzy:
Korporacja Ha!art to krakowska instytucja, której celem jest promowanie nowych zjawisk w kulturze. Od 1999 roku wydaje młodą prozę i poezję, przekłady literatury zagranicznej, książki teoretyczne i eksperymentalne.
http://www.ha.art.pl/
Informacje główne
8.06.2018 (piątek), godz. 18.30
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące projektowi wystawienniczemu Niewyczerpalność
Miejsce: przestrzeń wystawy Niewyczerpalność, Galeria Dolna
Wstęp bezpłatny

11 czerwca
poniedziałek