Warsztaty z liderem nowohuckiego zespołu Wu-Hae – Marcinem „Bzykiem” Nohuckim – w trakcie których powstanie piosenka do pilotażowego odcinka pierwszej polskiej audycji telewizyjnej dla dzieci poświęconej sztuce współczesnej. Bohaterami naszego programu będą dzieci, które mają czas. Mają czas na dzieciństwo, włóczenie się i samodzielne odkrywanie swoich miast, dzielnic i okolic. Dzieci, które same wymyślają zabawy, a wspólne spotykanie się z przyjaciółmi jest dla nich zawsze początkiem nowej przygody. Dzieci o nieskrępowanej wyobraźni, ale wrażliwe i liczące się z innymi.

Partnerzy: Fundacja Turbina
Czas trwania warsztatów: 2 godziny
Prosimy o wcześniejszą rezerwację.
Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego spotkanie, do godz. 16.
Informacje i zapisy: +48 12 422 10 52 w. 108 lub bargiel@bunkier.art.pl
Kuratorka: Anna Bargiel (bargiel@bunkier.art.pl)

Projekty oraz organizowane w ich ramach wydarzenia i warsztaty są częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
29.09.2012 (sobota), godz. 11
Informacje dodatkowe
W ramach Małego Klubu Bunkra Sztuki

01 października
poniedziałek