Debata z Roberto Esposito i Tadeuszem Sławkiem o wspólnocie w czasach kryzysu.

Tematem debaty będzie zagadnienie wspólnoty, o którym Esposito pisał w „Communitas” następująco: „Nic nie wydaje się dziś bardziej właściwe niż myślenie wspólnoty; nic, co byłoby bardziej konieczne i co w przełomowej dla nas sytuacji, wyznaczonej przez unikalny splot zbierający w jedno upadek wszelkich komunizmów i nędzę nowego indywidualizmu, bardziej by się tego domagało. Zarazem jednak nie ma niczego, co byłoby mniej dostrzegalne, bardziej oddalone, stłumione i odłożone tak w czasie, jak i w dalekim, nieczytelnym horyzoncie”.

Dyskusja jest odpowiedzią na powyższe wyzwanie. Ma ona zatem na celu próbę przemyślenia idei wspólnoty – jej najbardziej źródłowego, pierwotnego, a zarazem zapomnianego – jak się zdaje – znaczenia, które lokując się na antypodach kontraktualizmu, koncentruje się wokół takich pojęć zaczerpniętych ze słownika dyskutantów jak dar, obowiązek, zadłużenie czy ubywanie.

Rozważania te wpisują się w kontekst szeroko pojętego doświadczenia kryzysu: globalnego kryzysu gospodarczego, zdiagnozowanego przez Heideggera kryzysu myślenia, jak i właśnie kryzysu doświadczenia wspólnoty. Punktem wyjścia dla debaty nie jest jednak bezradność i zniechęcenie, ale słynne dictum Hölderlina oparte na założeniu, że każdy kryzys jest nie tylko zagrożeniem, ale – jak pisał poeta – również szansą, bo „Gdzie niebezpieczeństwo, / tam i wybawienie”.

Roberto Esposito. Pochodzący z Neapolu jeden z najbardziej interesujących współczesnych filozofów Europy, czołowy reprezentant – obok G. Vattimo, G. Agambena, A. Negriego i P. Virno – tzw. powrotu włoskiej filozofii, przede wszystkim zaś autor szeroko komentowanych i tłumaczonych na kilka języków książek Communitas, Immunitas, Bios, Terza persona i Pensiero vivente.

Tadeusz Sławek. Jeden z najciekawszych polskich intelektualistów, poeta, tłumacz, literaturoznawca, były rektor Uniwersytetu Śląskiego, fenomenalny interpretator Williama Blake’a, Henry’ego D. Thoreau, Fryderyka Nietzschego i Jacquesa Derridy.

Grzegorz Jankowicz. Polski krytyk, filolog, eseista, redaktor i tłumacz; redaktor działu kultura „Tygodnika Powszechnego”; współpracownik Wydawnictwa Ha!art i TVP Kultura. Dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada.

Prowadzenie: Grzegorz Jankowicz
Tłumaczenie konsekutywne włosko-polskie: Magdalena Wrana

W ramach po kapitalizmie, moduł: teoria
Kuratorka po kapitalizmie: Aneta Rostkowska
Miejsce: Sala Audiowizualna

Główni organizatorzy: Galeria Bunkier Sztuki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Kultury Włoskiej w Krakowie
Wsparcie: Koło Nauk Politycznych UJ, Stowarzyszenie DoxoTronica.

[więcej>>]
Informacje główne
9.05.2013 (czwartek), godz. 18

20 maja
poniedziałek