(You don’t have to have cows to be a cowboy), 2013

 

Spotkanie promujące książkę „Miraż” Łukasza Jastrubczaka i Sebastiana Cichockiego

26 kwietnia 2013 (piątek), godz. 22

Miejsce: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego

Królikarnia, ul. Puławska 113a, Warszawa

Spotkanie rozpocznie się punktualnie i będzie trwało 49 minut

Organizatorzy: Galeria Bunkier Sztuki, Galeria Dawid Radziszewski i MN Królikarnia

 

Zaproszeni goście:

Sebastian Buczek, Jan G. Lee, Jaśmina Polak, R.

Materiał do książki „Miraż” został zgromadzony pomiędzy grudniem 2011 a lutym 2012 roku. Publikacja jest eksperymentem tekstowo-wizualnym, „pojedynkiem” pomiędzy artystą Łukaszem Jastrubczakiem i kuratorem Sebastianem Cichockim. Fotografie Jastrubczaka powstały podczas podróży artysty po Stanach Zjednoczonych, tekstowe odpowiedzi Cichockiego (traktowane jako „kuratorskie wskazówki i referencje”) pisane były w Polsce, m.in. w oparciu o wczesne teksty literackie Roberta Smithsona i spacery przy użyciu Google Street Views. W odpowiedzi na zdjęcie wysłane e-mailem powstawał tekst, będący wskazówką do wykonania kolejnego zdjęcia. Autorzy mieli dwadzieścia cztery godziny na odpowiedź.

 

Treść książki oddaje jej pełny tytuł, który brzmi następująco: „Miraż. Książka podróżniczo-obyczajowa, składająca się z 50 rozdziałów tekstowych oraz 50 zdjęć, w której opisano przygody grupy artystów uprawiających sztukę nawiązującą do historycznych nurtów przełomu lat 60. i 70., takich jak konceptualizm, minimalizm czy sztuka ziemi, oraz fikcyjnych (zielony konceptualizm czy Szkoła Lafayette Hills), pozostających w skomplikowanych relacjach zawodowych i osobistych (np. romantyczny i burzliwy wątek związku J. L. i A.T.Z), spędzających czas na gotowaniu, medytacji, tropieniu śladów twórczości swoich poprzedników, powołujących się przykładowo na mityczną figurę R. – pisarza, rzeźbiarza, autora tekstowych interwencji w krajobrazie – którego teksty stanowią fundament faktograficzny książki obok trudnej do zweryfikowania historii tracącej wzrok autostopowiczki M. i opisu losów rodziny L., którym towarzysza „antrakty” w postaci fragmentów tekstów utworów muzycznych folk i country, instrukcji dzieł sztuki do samodzielnego wykonania przez czytelników, akcentujących wizualne moduły książki, opartych na starannie wyselekcjonowanym materiale dowodowym zgromadzonym podczas podroży po Stanach Zjednoczonych zima 2011 roku, 27 lat po otwarciu wystawy neonowych instalacji w hotelu Chronos & Coatlicue”.

Autorami projektu graficznego książki są Magda i Artur Frankowscy (Fontarte). Wydawcą „Mirażu” jest krakowski Bunkier Sztuki. Książka powstała jako część wystawy Łukasza Jastrubczaka pod tym samym tytułem (Bunkier Sztuki 6.04–6.05.12, kuratorzy: Anna Bargiel, Dawid Radziszewski). „Miraż” doczekał się dwóch adaptacji (jeszcze przed publikacją): słuchowiska na żywo (w wykonaniu Jaśminy Polak i autorów książki) oraz serii plakatów do wystaw opisywanych w publikacji (zaprojektowanych przez Fontarte).

Promocja książki jest połączona z wystawą Łukasza Jastrubczaka „Duch”. Otwarcie wystawy odbędzie się tego samego wieczoru, choć nieco wcześniej, bo o godzinie 18 w Galerii Dawid Radziszewski na ul. Krochmalnej 3 w Warszawie.

Łukasz Jastrubczak. Artysta wizualny, urodził się w 1984 roku w Zielonej Górze. Tworzy w duchu „romantycznego konceptualizmu”, posługując się różnymi mediami, takimi jak: wideo, instalacja, rysunek, obiekt, koncert, interwencja, podróż, efemeryczne zdarzenie. Wraz z Krzysztofem Kaczmarkiem tworzy grupę Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek a z Igorem Kłaczyńskim i Tomkiem Kowalskim zespół Boring Drug. Wystawy indywidualne Jastrubczaka prezentowane były między innymi w Art in General w Nowym Jorku, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu, Bunkrze Sztuki w Krakowie, czy Galerii Sabot w Klużu-Napoce. Współpracuje z Galerią Dawid Radziszewski z Warszawy.
Sebastian Cichocki. Kurator, pisarz, krytyk sztuki. Pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jako dyrektor programowy. Był kuratorem m.in. wystawy Moniki Sosnowskiej w Pawilonie Polskim na 52. Biennale w Wenecji oraz Yael Bartany na 54. Biennale w Wenecji. Jego projekty wystawiennicze często przybierają formę inscenizowanych wykładów oraz książek, m.in. „A Cookbook for Political Imagination” (2011), „Warsaw Does Not Exist” (2007), „The Future of Art Criticism as Pure Fiction. A Set of 19 Exhibitions and One Collateral Event” (2011), „Wystawy mówione. Opera instytucjonalna w trzech aktach” (z Michałem Liberą, Grzegorzem Piątkiem i Jarosławem Trybusiem, 2011), „Psy Üsküdar” (z Joanną Rajkowską 2011).
Informacje główne
26.04.2013 (piątek), godz. 22, Miejsce: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Królikarnia, ul. Puławska 113a, Warszawa
Informacje dodatkowe
Spotkanie rozpocznie się punktualnie i będzie trwało 49 minut
Organizatorzy: Galeria Bunkier Sztuki, Galeria Dawid Radziszewski i MN Królikarnia

27 kwietnia
sobota