Panel dyskusyjny z udziałem Magdaleny Gatlik, Tomasza Strzymińskiego, Barbary Szymańskiej i Marka Wysockiego poświęcony zagadnieniom udostępniania sztuki osobom niepełnosprawnym, w tym osobom z niepełną sprawnością wzroku. Moderatorka: Anna Lebensztejn.

Jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeby udostępniania współczesnej kultury różnym grupom odbiorców. Na ile jednak przy projektowaniu budynków czy organizowaniu wydarzeń myślimy o potrzebach osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami? Swoją wiedzą i doświadczeniem na ten temat podzielą się Magdalena Gatlik, pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku oraz dr Marek Wysocki, wykładowca Politechniki Gdańskiej. W trakcie panelu dyskusyjnego zajmiemy się kwestią udostępniania kultury, zwłaszcza z punktu widzenia dwóch zagadnień:

1. Dostępność obiektów kultury z uwzględnieniem potrzeb osób z różną niepełnosprawnością. Projektowanie uniwersalne obiektów kultury.
2. Kultura dostępna dla wszystkich: zagadnienia aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych.
Zapraszamy do udziału w panelu i włączenia się do dyskusji  na temat dostępności kultury.

Magdalena Gatlik. Nauczyciel mianowany na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukowo-techniczną w Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe z tyflopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu na kierunku wiedza o kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia biblioterapeuty II stopnia (Akademia Pedagogiczna 2010).

Tomasz Strzymiński. Prekursor polskiej audiodeskrypcji. Założyciel i prezes Fundacji Audiodeskrypcja działającej na rzecz udostępniania kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu nauczania tworzenia audiodeskrypcji. Jest współautorem pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych.

Barbara Szymańska. Pedagog, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalistka ds. tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji w Polsce. Konsultowała i współtworzyła audiodeskrypcję do ponad 70 dzieł. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz multisensorycznego udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Jest współautorką pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych.

Marek Wysocki. Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Autor wielu artykułów dotyczących „projektowania dla wszystkich”, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Audytor w zakresie dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Twórca i realizator programów edukacyjnych. Autor książki „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni” (2010), pierwszej w Polsce publikacji szeroko omawiającej zagadnienia projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku. Autor wzorów przemysłowych i użytkowych wspomagających poruszanie się osób niewidomych w środowisku zabudowanym. Organizator i aktywny uczestnik wielu konferencji i seminariów poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych. Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Propagator idei równego dostępu osób z niepełnosprawnością do powszechnej edukacji, w tym do studiowania na wyższych uczelniach.

W ramach Audiodeskrypcja i Podzielmy się Kolekcją!

Projekt oraz organizowane w jego ramach wydarzenia są częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacje główne
4.12.2012 (wtorek), godz. 18

05 grudnia
środa