O tym, jak pomyśleć instytucję sztuki na nowo. Spotkanie z Barbarą Steiner

Czy instytucja sztuki jest nam dzisiaj jeszcze potrzebna? Jeśli odpowiemy twierdząco, to jaka ma być? Próbę odpowiedzi i nakreślenia potencjalnych wizji dla przyszłości instytucji sztuki podejmie Barbara Steiner. Nowa dyrektor programowa Universalmuseum Joanneum w Grazu opowie o tym, jak przekroczyć myślenie o muzeum uniwersalnym, definiując na nowo politykę jednego z największych muzeów Europy i miejsca ufundowanego na początku XIX jako austriackie muzeum narodowe przez brata cesarza Franciszka I i region Styrii.

fot. N. Lackner / dzięki uprzejmości Universalmuseum Joanneum
fot. N. Lackner / dzięki uprzejmości Universalmuseum Joanneum

Barbara Steiner – dr, historyczka sztuki, kuratorka, od kilku miesięcy dyrektorka programowa Museum Joanneum w Grazu. Wcześniej wieloletnia dyrektorka Galerie für Zeitgenössische  Kunst w Lipsku, od 2015 roku wykładowczyni modeli kuratorskich na studiach magisterskich w Hochschule für Grafik und Buchkunst  w Lipsku. Inicjatorka i kuratorka wielu transnarodowych i transkulturowych projektów, m.in. „Europa do potęgi n”, podczas którego kuratorzy z dziesięciu miast (Brukseli, Stambułu, Londynu, Łodzi, Mińska, Nowego Sadu, Høvikodden/Oslo, San Sebastián i Taipei) wraz z zaproszonymi artystami przy wsparciu Programu Unii Europejskiej Kultura, Robert Bosch Stiftung oraz Allianz KulturStiftung tworzyli scenariusze i wizje przyszłości Europy, mówili o jej kryzysach, wartościach, znaczeniu i roli współczesnej sztuki i jej produkcji w globalnym świecie. Autorka licznych esejów z obszaru krytyki i teorii sztuki, teorii instytucjonalnej, sztuki i ekonomii, m.in. „Creative Infidelities” (Berlin 2016), „The Captured Museum/ Das eroberte Museum” (Berlin 2011), „Thinking Europe” (Berlin 2012, red.), „The Scenario Book” (Berlin 2012, red.).

 
Informacje główne
9.11.2016 (środa), godz. 18
Informacje dodatkowe
Miejsce: „Pawilon Wystawowy”
Wstęp bezpłatny
Partner wydarzenia: Goethe-Institut Krakau
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Krytyczny pawilon. Praktyka i teoria współczesnego wystawiennictwa” oraz Goethe-Institut Krakau

09 listopada
środa