Miastoimprowizacje to niezdeterminowana/indeterministyczna improwizacja tworzona przez miasto i muzyków-improwizatorów. Miasto traktowane jest jako rodzaj multi-instrumentu generującego wiele ścieżek dźwiękowych równocześnie, który jest partnerem muzycznym dla improwizatorów. To dźwięki miasta wyznaczają wyłanianie się improwizacji, improwizatorzy reagują na strukturę dźwiękową generowaną przez miasto, dołączając do niej. Chodzi o to, aby stworzyć wspólne pole dźwiękowe, aby miasto i instrumentaliści zabrzmieli jak jeden instrument. Żaden z elementów nie jest uprzywilejowany, żaden też nie jest podkładem dla pozostałych. Miasto jest niepowtarzalne i nieprzewidywalne, generuje dźwięki nie dbając o nie. Improwizatorzy są elementem wrażliwym na dźwięk, reagują na sygnały akustyczne miasta i pozostałych muzyków. Improwizacja jest rodzajem procesu o dynamicznym algorytmie kreowanym przez przypadkowe zjawiska akustyczne wydarzające się w sferze miejskiej. Jej charakter jest wyznaczany przez wybór miejsca i pory koncertu, ze względu na charakter akustyczny danego fragmentu miasta oraz natężenie dźwięków charakterystyczne dla danej pory doby.


Obecność –
cykl przygotowany przez Instytut Pejzażu Dźwiękowego

Nagrania terenowe są szczególną formą audialnego wyznaczania i opisywania przestrzeni. Czynnikiem, który poddamy tu szczegółowej analizie, będzie obecność – rozumiana zarówno jako obecność interpretatora/słuchacza, jak i artysty, decydującego się na gest wyznaczenia granic. W nawiązaniu do tematu wystawy skupimy się na praktykach i tematach bezpośrednio wskazujących na rozmywanie tych granic oraz poszerzanie (w nieskończoność, w niewyczerpalność) pola słyszenia.

Współorganizator:
Instytut Pejzażu Dźwiękowego to oddolna inicjatywa ludzi zainteresowanych field recordingiem, sound artem i szeroko pojętą tematyką przestrzeni dźwięku. Od pewnego czasu te tematy pojawiają się w dyskusjach, artykułach, na festiwalach, w edukacji czy galeriach sztuki. Oswajamy się z myślą, że dźwięk może stać się medium dla artystycznej wypowiedzi – wcale nie muzycznej. Ten proces trwa, ciągle jednak brak miejsca, w którym można czytać, myśleć, pogłębiać wiedzę z tego zakresu.

Naszym celem jest zbudowanie portalu poświęconego dźwiękowi, stworzenie miejsca wymiany myśli, przestrzeni dla informacji, edukacji i słuchania. Zapraszamy do lektury tekstów, wywiadów oraz do słuchania prac dźwiękowych. Mamy nadzieję, że będziemy regularnie spotykać się w Instytucie. Oprócz strony internetowej przygotowujemy także wydarzenia i realizacje artystyczne, publikacje, warsztaty oraz wykłady.

http://ipd.edu.pl
Informacje główne
20.04.2018 (piątek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Rafał Mazur, Paulina Owczarek, Tomek Chołoniewski – „Miastoimprowizacje”
Kurator: Marcin Barski
Wydarzenie towarzyszące projektowi wystawienniczemu „Niewyczerpalność”
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Wstęp bezpłatny

28 maja
poniedziałek