Projekt Lorenza Brusciego, Pawła Krzaczkowskiego i Marcina Barskiego. Realizacja polega na stworzeniu wirtualnego hubu, fizycznej przestrzeni dla nierzeczywistej rozmowy: zaproszeni goście będą „rozmawiali” (na żywo – dzięki streamingowi internetowemu – i poprzez przesłane wcześniej nagrania) na tematy, których granice nakreślone zostaną na wcześniejszym etapie. Głosy, rozprowadzone w przestrzeni wystawienniczej za pomocą kilku zestawów nagłośnieniowych, poddawane będą delikatnej manipulacji dźwiękowej, całość oprawiona zostanie także w realizowaną na żywo kompozycję muzyczną. Gośćmi będą uznani artyści i akademicy z różnych rejonów świata, dzięki czemu niewyczerpalność zagadnienia zostanie dość wyraźnie zaprezentowana, choć oczywiście nie wyeksploatowana do końca. Ghost Conference nie jest koncertem, raczej trwającym kilka godzin zdarzeniem, w którym można uczestniczyć przez dowolnie długi czas.

 

Obecność – cykl przygotowany przez Instytut Pejzażu Dźwiękowego.

Nagrania terenowe są szczególną formą audialnego wyznaczania i opisywania przestrzeni. Czynnikiem, który poddamy tu szczegółowej analizie, będzie obecność – rozumiana zarówno jako obecność interpretatora/słuchacza, jak i artysty, decydującego się na gest wyznaczenia granic. W nawiązaniu do tematu wystawy skupimy się na praktykach i tematach bezpośrednio wskazujących na rozmywanie tych granic oraz poszerzanie (w nieskończoność, w niewyczerpalność) pola słyszenia.
Kurator: Marcin Barski
Współorganizatorzy:

Instytut Pejzażu Dźwiękowego to oddolna inicjatywa ludzi zainteresowanych field recordingiem, sound artem i szeroko pojętą tematyką przestrzeni dźwięku. Od pewnego czasu te tematy pojawiają się w dyskusjach, artykułach, na festiwalach, w edukacji czy galeriach sztuki. Oswajamy się z myślą, że dźwięk może stać się medium dla artystycznej wypowiedzi – wcale nie muzycznej. Ten proces trwa, ciągle jednak brak miejsca, w którym można czytać, myśleć, pogłębiać wiedzę z tego zakresu.

Naszym celem jest zbudowanie portalu poświęconego dźwiękowi, stworzenie miejsca wymiany myśli, przestrzeni dla informacji, edukacji i słuchania. Zapraszamy do lektury tekstów, wywiadów oraz do słuchania prac dźwiękowych. Mamy nadzieję, że będziemy regularnie spotykać się w Instytucie. Oprócz strony internetowej przygotowujemy także wydarzenia i realizacje artystyczne, publikacje, warsztaty oraz wykłady.

http://ipd.edu.pl
Informacje główne
16.06.2018 (sobota), godz. 15
Informacje dodatkowe
Lorenzo Brusci, Paweł Krzaczkowski, Marcin Barski – Ghost Conference
Wydarzenie towarzyszące projektowi wystawienniczemu Niewyczerpalność
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Galeria Dolna
Wstęp bezpłatny

19 czerwca
wtorek