Od idei do polityki instytucji – metodologia researchu młodych scen artystycznych. Panel dyskusyjny w Nowym Sączu

Zapraszamy do udziału w dyskusji Od idei do polityki instytucji – metodologia researchu młodych scen artystycznych, która odbędzie się w Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu w ramach przeglądu Małopolskiej Młodej Sceny Artystycznej SEJSMOGRAF. 

Rozmówcy:
Sandra Dichtl – niezależna kuratorka, Monachium
Delfina Jałowik i Monika Kozioł, MOCAK, Kraków
Tatiana Kochubinska, PinchukArtCenter, Kijów

Prowadzenie:
Magdalena Kownacka

Galerie i muzea sztuki współczesnej z definicji badają i prezentują sztukę powstającą aktualnie. Mimo iż wyścig o pierwszeństwo odkrywania nowych nazwisk i zjawisk w sztuce lekko zwolnił, chęć aktywnego budowania i uczestnictwa w życiu lokalnych scen artystycznych jest tendencją znaczącą w misjach i programach wielu instytucji. Koncepcja muzeum – laboratorium, inkubatora zjawisk i idei artystycznych, towarzyszącego artystom w procesie ich rozwoju, sięga co najmniej lat 60. XX wieku. Jednak dopiero teraz idee sprzed pół wieku osiągają dojrzałość i przechodzą z fazy eksperymentów w kierunku budowania stabilnych struktur wsparcia i długofalowych programów.

Podczas spotkania w BWA SOKÓŁ o metodach badawczych, celach i roli poszczególnych instytucji i projektów w kształtowaniu lokalnych scen artystycznych opowiedzą: Sandra Dichtl – kuratorka Festiwalu Emerging Artists from Dortmund,  Delfina Jałowik i Monika Kozioł – kuratorki wystawy Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990, MOCAK (Kraków), oraz Tatiana Kochubinska – kuratorka i kierowniczka działu badań PinchukArtCenter (Kijów), członkini komisji selekcyjnej nagrody PinchukArtCenter Prize.

Wszystkie trzy prezentowane podczas spotkania formaty i modele pracy: wystawa, festiwal i konkurs – łączy przeświadczenie o konieczności monitorowania przez instytucję młodej sceny artystycznej oraz potrzeba prezentacji artystów na początku ich rozwoju zawodowego. Wpisanie tych idei w konkretny format wydarzenia, uwzględniający politykę poszczególnych instytucji, w dużej mierze decyduje o ich charakterze oraz efektach. Czy doświadczenie i metody pracy charakterystyczne dla tego rodzaju przedsięwzięć mogą przynieść rozwiązania o długofalowym charakterze? Jakie cele i ambicje artystów, kuratorów czy instytucji dyktują realizację tego rodzaju wydarzeń? W jaki sposób poszczególne koncepcje mierzą się z kategorią reprezentatywności?

Zapraszamy do rozmowy.

 
Informacje główne
19.06.2016, godz. 13
Informacje dodatkowe
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, ul. Jana Długosza 3, Nowy Sącz
Projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego
Projekt dofinansowano ze środków Goethe-Institut Krakau oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w ramach projektu „Black tulips”

20 czerwca
poniedziałek