OFIARA Z ARCHITEKTURY: KRAKÓW WOBEC NOWOCZESNOŚCI | PANEL DYSKUSYJNY

Czy jest w Krakowie miejsce na akceptację estetyki innej niż tradycyjna? Czy do głosu mogą dojść odtrącone wartości nowoczesnej architektury? Jak w tym kontekście opowiadać o dziedzictwie powojennego modernizmu – jak o kolejnej epoce historycznej czy środowisku, w którym funkcjonujemy?

Tłem dla panelu eksperckiego poświęconego statusowi architektury powojennego modernizmu w Krakowie i przyszłości jej funkcjonowania we współczesnym mieście będą filmy prezentowane w ramach festiwalu „BETON BRUTour KRK”: w szczególności wyświetlany jako ostatni „W stronę Nowej Huty” (reż. Dariusz Kowalski). Ujmujące wrażenie pustki i sentymentalnego powrotu przywodzi nas do tezy o narodzinach romantycznej mody na modernizm oraz współczesnej dekonstrukcji jego krytyki. Mityczność estetyki nowoczesności wypływa ze swoistego paradoksu jej społeczno-kulturowego funkcjonowania – jednoczesnej elitarności i egalitarności. Stąd także wynika szczególny problem określenia przedmiotu i zakresu ochrony dziedzictwa powojennego modernizmu, dla którego wyjątkowo trudno zdefiniować jednoznaczne kryteria. Podążając tropem wartości niematerialnych, najistotniejszym narzędziem może się stać „partycypacja społeczna” jako mechanizm aktywnego włączania zastanej materii modernistycznej architektury w przestrzeń życia współczesnego miasta.

Wydarzenie zamykające program festiwalu „BETON BRUTour KRK” organizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki i Fundację Beton, we współpracy z Forum PrzestrzenieWstęp wolny

 

Paneliści:

Dorota Jędruch – historyczka sztuki, członkini zarządu fundacji Instytutu Architektury, stała współpracowniczka pisma „Autoportret”. Interesuje się problemami współczesnej architektury (zwłaszcza w jej aspekcie społecznym) oraz sztuk plastycznych. Przygotowuje pracę doktorską Trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji. Le Corbusier, Aillaud, Bofill w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Sekcji Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Współkuratorka wystaw: Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń, Reakcja na modernizm – architektura Adolfa Szyszko-Bohusza w Muzeum Narodowym w Krakowie, Monument. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza w Zachęcie w Warszawie oraz Figury niemożliwe na XIV Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji.

dr Samuel Nowak kulturoznawca, medioznawca, rzecznik prasowy inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom. Pracownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych (2012). Stypendia wyjazdowe i staże badawcze: Universiteit Antwerpen, King’s College London, New York University, Goldsmiths, University of London.

dr Wojciech Szymański – historyk sztuki, niezależny kurator i krytyk sztuki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, autor kilkudziesięciu tekstów naukowych i krytycznych, a także kurator kilkunastu wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz projektów artystycznych. Współpracował z wieloma wybitnymi artystami i artystkami, m.in. z Martą Deskur, Janiną Kraupe-Świderską, Pauliną Ołowską, Joanną Rajkowską, Karolem Radziszewskim, Łukaszem Skąpskim. Obecnie w ramach grantu podoktorskiego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki prowadzi badania nad wizualnością i pamięcią I wojny światowej pt. Obrazy (z) Wielkiej Wojny. Sposoby reprezentacji Wielkiej Wojny 1914–1918 w sztuce w Polsce.

dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk – architekt, doktor nauk technicznych (2004). Aktywność zawodowa w ramach Włodarczyk + Włodarczyk Architekci Studio Autorskie, prowadzona wraz dr inż. arch. Marcinem Włodarczykiem. Związana z projektowaniem architektury, urbanistyki i wnętrz, a także z rzeczoznawstwem budowlanym w zakresie projektowania architektonicznego. Działalność naukowa i dydaktyczna w obszarze historii architektury i urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem powojennego modernizmu w całej Polsce i w Krakowie oraz planowania przestrzennego prowadzonego w ramach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Społeczna aktywność związana jest m.in. z IARP, SARP, SKZ, PKN ICOMOS. Obecnie pełnione funkcje społeczne to: Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP, Przewodnicząca Komisji Architektury XX wieku PKN ICOMOS oraz Przewodnicząca Komitetu Architektury Modernistycznej Oddziału SARP Kraków.

Więcej o „BETON BRUTour KRKtutaj >>

 

Wydarzenie organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w ramach rocznego projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacje główne
29.11.2014 (sobota), godz. 19
Informacje dodatkowe
Miejsce: Forum Przestrzenie
Paneliści: Dorota Jędruch, Samuel Nowak, Wojciech Szymański, Małgorzata Włodarczyk
Moderatorzy: Andrzej Brzózka, Paulina Hyła, Adam Przywara

01 grudnia
poniedziałek