OPEN CALL | SEJSMOGRAF 3. Młoda Małopolska i Śląska Scena Artystyczna

Organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie we współpracy z BWA w Tarnowie i Galerią Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach „Sejsmograf 3” jest kontynuacją wcześniejszych edycji projektu „Sejsmograf. Młoda Małopolska Scena Artystyczna”, w tym roku dodatkowo rozszerzonym o województwo śląskie. Trzecia odsłona projektu odbędzie się w dniach 22-24 czerwca w Galerii Bunkier Sztuki i stanie się okazją do podsumowania dotychczasowych działań „Sejsmografu”. Całemu przedsięwzięciu będzie towarzyszyła wystawa Zwierzęta domowe, na której zaprezentujemy prace wybranych uczestników dwóch pierwszych edycji „Sejsmografu”.

Do udziału w trzeciej odsłonie projektu zapraszamy artystów młodszego pokolenia, identyfikujących się z regionami Małopolski i Śląska, a także wybranych kuratorów z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, że jak w poprzednich edycjach, spotkania będą okazją do wzajemnego poznania twórczości, uważnego przyjrzenia się praktykom najmłodszego pokolenia artystów, inspiracją do wymiany doświadczeń, a także bodźcem do dyskusji o modelach i strategiach pracy z absolwentami uczelni artystycznych. Projekt podzieliliśmy na sesje zamknięte i publiczne dyskusje panelowe – w poprzednich dwóch edycjach dyskutowaliśmy m.in. o systemach wsparcia i promocji dostępnych w uczelniach wyższych, stypendiach miejskich, modelach rezydencji artystycznych, konstrukcjach przeglądowych wystaw dedykowanych rozpoznawaniu najświeższych praktyk czy międzynarodowych konkursach. W ramach sesji artystyczno-kuratorskich uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania własnej twórczości w dowolnej formie i za pomocą rozmaitych mediów. Zaplanowaliśmy także czas na nieoficjalne poznawanie się, swobodną rozmowę, nieformalną wymianę doświadczeń i kontaktów.

Warsztaty, konsultacje, rozmowy z krytykami, kuratorami i wreszcie prezentacje twórców odbędą się w instytucjach organizatorów, czyli w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i w BWA w Tarnowie i partnerów, m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galerii Szara, ASP w Katowicach, ale również w innych, niezależnych przestrzeniach wystawienniczych.

W naborze do „Sejsmografu 3” może wziąć udział każda artystka/każdy artysta, która/który spełnia następujące warunki:

– jest osobą w wieku do 33. roku życia,
– jest studentem/studentką roku dyplomowego studiów licencjackich lub magisterskich albo też jest artystą/artystką profesjonalnym/profesjonalną, posiadającym/posiadającą dyplom wyższej uczelni artystycznej lub innej uczelni oferującej naukę w ramach kierunków artystycznych,
– mieszka i/lub tworzy w regionie Małopolski lub Śląska.

Zgłoszenia w postaci portfolio artystycznego (w formacie PDF, wielkości do 25 MB) wraz z biogramem oraz opisem własnych zainteresowań, strategii pracy i artystycznej postawy (tekst do 1800 znaków) przyjmujemy do 20 kwietnia 2018 roku pod adresem e-mailowym: bargiel@bunkier.art.pl. O wynikach naboru poinformujemy na początku maja 2018 roku.

Polscy i zagraniczni kuratorzy i kuratorki zaproszeni do trzeciej edycji projektu to:

Agata Cukierska (CSW Kronika, Bytom), Suzana Dan (Stowarzyszenie Ephemair, Bukareszt), Lilia Dragneva (KSA:K, Kiszyniów), Krzysztof Gutfrański (kurator niezależny, redaktor magazynu obieg.u-jazdowski.pl), Michał Grzegorzek (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa) Magdalena Kownacka (Fundacja i Galeria F.A.I.T., Kraków), Marta Lisok (BWA, Katowice), Marcin Polak (kurator niezależny, Łódź), Dawid Radziszewski (Galeria Dawid Radziszewski, Warszawa), Aneta Rostkowska (Akademie der Künste der Welt, Kolonia), Maija Rudovska (kuratorka niezależna, Ryga), Joanna Rzepka-Dziedzic (Galeria Szara, Katowice), Adrian Chorębała (Rondo Sztuki, Katowice), Anna Smolak (kuratorka niezależna, Kraków), Monika Szewczyk (Galeria Arsenał, Białystok), Waldemar Tatarczuk (Galeria Labirynt, Lublin), Andrzej Zagrobelny (Gdańska Galeria Miejska).

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz przejazdy pomiędzy miastami.

Projekt finansowany z budżetu województwa małopolskiego oraz z gminy miasta Krakowa, przy wsparciu Instytutu Polskiego w Bukareszcie.
Informacje główne
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.04.2018 (piątek)

04 czerwca
poniedziałek