Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Wystawa „Tekst i jego wykonanie” śledzi sposób, w jaki tworzone jest prawo. Stwarza okazję do odczytywania tekstów prawnych przez pryzmat samego siebie i zadaje pytania o to, co daje nam takie doświadczenie.

W czasie oprowadzania kuratorskiego Agnieszka Kilian zachęci do zastanowienia się nad tym, jakiego rodzaju od-czytania dziś potrzebujemy i co poszczególne praktyki myślenia o prawie mówią o nas. Poza prezentacją prac oprowadzanie będzie miało charakter warsztatu i otwartej dyskusji, w czasie której zastanowimy się nad politycznym i społecznym wymiarem autorstwa. Idąc tropem problematyki pracy Patricka Berniera, zapytamy, jak można czytać koncepcje autorstwa poprzez obywatelstwo? Jak ewoluowała instytucja atrybucji, która początkowo wiązana była z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnej?

Korzystając z formuły warsztatów, zaprezentujemy między innymi pracę francka leiboviciego i Juliana Seroussiego. Jej istota polega na samodzielnym ułożeniu ścieżki narracyjnej postępowania w sprawie Germaina Katangi, uznanego za współwinnego zbrodni  wojennej w Demokratycznej Republice Konga w 2003 roku. Przyjmując rolę zarówno sędziego Międzynarodowego Trybunału w Hadze, jak i kuratora, uczestnicy oprowadzenia będą mogli zmierzyć się z dokumentem, który wykracza poza tekst i materiał wizualny.
Informacje główne
2.07.2016 (sobota), godz. 13
Informacje dodatkowe
Spotkanie w ramach wystawy „Tekst i jego wykonanie”
Kuratorka: Agnieszka Kilian
Miejsce: „Pawilon Wystawowy”
Wstęp bezpłatny

11 lipca
poniedziałek