III Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz inAW 2014
7–16 marca

Tematem konkursu projektowego III Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz inAW 2014 jest szeroko rozumiana architektura Bunkra Sztuki w Krakowie jako istotnego elementu wnętrza miasta. Publiczne miejsce dla sztuki? W odniesieniu do tradycji miejsca i miasta próba redefinicji funkcji ekspozycyjnej w istniejącej przestrzeni architektonicznej. Nowatorskie, wizjonerskie podejście do architektury modernistycznej i jej funkcji. Nowoczesność
w ponowoczesności?

więcej>>
Informacje główne
6.03.2014 (czwartek), godz. 19

07 marca
piątek