Otwarta Galeria – Galeria dla wszystkich!

Od 2017 roku Galeria staje się dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi oraz z utrudnionym dostępem do kultury!

Opowiadamy o wystawie – Otwarta Galeria

Opowiadamy o wystawie to cykl oprowadzań po aktualnie prezentowanych wystawach, który został przygotowany przez ich opiekunów. Jeszcze do końca 2017 roku zapraszamy na bezpłatne oprowadzania i warsztaty przygotowane specjalnie z myślą o osobach z utrudnionym dostępem do kultury.

Oprowadzania i warsztaty są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (spotkania na wystawie oparte na poznawaniu prac o dźwiękowym i przestrzennym charakterze, uzupełnione audiodeskrypcjami wybranych dzieł wizualnych), z dysfunkcją słuchu i osób g/Głuchych (dzięki asyście tłumacza Polskiego Języka Migowego), oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Posługujemy się pomocami: tekstami łatwymi w rozumieniu oraz tablicami komunikacyjnymi.

Na zajęcia do Galerii zapraszamy także szkoły i placówki wychowawcze z województwa Małopolskiego.

Z kim współpracujemy?

W 2017 roku Galeria nawiązała bezpośrednią współpracę z szeregiem organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych i poszerzenia dostępu do kultury, m.in. z Fundacją Kultura Bez Barier i Fundacją FARMa.

Naszymi partnerami i bezpośrednimi odbiorcami działań są takie placówki edukacyjne, jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, a także Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”. Twoja instytucja może do nas dołączyć!

Sztuka 24h

Jednym z dodatkowych metod czerpania z zasobów edukacyjnych Galerii jest możliwość darmowego użytkowania materiałów zamieszczonych na portalu Sztuka24h.edu.pl. Stanowi on przestrzeń wirtualnego archiwum tworzonych przez Bunkier Sztuki projektów i platformę wymiany doświadczeń między naszymi partnerami, dla których misja dostępności kultury i otwartości odgrywa równie istotną jak dla nas rolę. Dzięki portalowi jesteśmy w stanie przedłużyć życie naszych wystaw i trafić z nimi do osób, które nie mogą osobiście odwiedzić Galerii. Na portalu udostępniamy na otwartych licencjach szereg materiałów, dzięki którym będzie możliwa nie tylko wirtualna wizyta w Bunkrze Sztuki, ale również inspiracja do kreatywnego działania indywidualnie lub w grupie.

Udoskonalając naszą bazę, dostosowaliśmy portal do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadziliśmy audyt portalu pod kątem jego przystępności dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku. Na bieżąco uzupełniamy także bazę istniejących już materiałów o dodatkowe formy mediacji, takie jak: dźwiękowe wersje scenariuszy warsztatów, napisy do ścieżek dźwiękowych wybranych filmów lub ich tłumaczenia na Polski Język Migowy. Dodatkowo na portalu znajdą się nagrania oprowadzań po wystawach, a także audiodeskrypcje dzieł z kolekcji.

Kliknij: sztuka24h.edu.pl

Otwarta Galeria – Kultura Dostępna w Bunkrze Sztuki to projekt realizowany w ramach priorytetu „Kultura dostępna”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

 

 

09 lipca
czwartek