Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki

„Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki” to interdyscyplinarny projekt skierowany do odbiorców z ograniczonym dostępem do kultury, włączający ich w życie instytucji i rozwijający postawy twórcze.

Proponowane działania opierają się na naszych wieloletnich doświadczeniach w zakresie edukacji kulturalnej, udostępniania sztuki osobom niepełnosprawnym i szeroko rozumianej integracji społecznej. Projekt zapewnia możliwość uczestniczenia w ofercie edukacyjnej i wystawienniczej osobom o utrudnionym dostępie do kultury – w tym młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – między innymi poprzez udział w warsztatach wyjazdowych i wizytach w Galerii, a także dzięki wykorzystaniu ogólnodostępnej sfery wirtualnej.W ramach projektu nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę z szeregiem organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz poszerzenia dostępu do kultury, m.in. z Fundacją Kultury Bez Barier, i Fundacją Farma. Naszymi partnerami i bezpośrednimi odbiorcami działań są także placówki edukacyjne: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach.

„Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki” to między innymi:

UNIWERSALNY STAŁY SERWIS INFORMACYJNY – działania podejmowane przez opiekunów wystaw, którzy na co dzień pełnią  funkcję gospodarzy naszej Galerii. Zapewniają oni każdemu zwiedzającemu możliwość skorzystania z krótkiego wprowadzenia w specyfikę działalności i historię Galerii, a także w aktualnie prezentowane w niej wystawy.

Od lipca 2017 roku w ramach Stałego Serwisu opiekunowie będą się także podejmować roli asystentów osób niepełnosprawnych, uwzględniając w przekazywanym komunikacie potrzeby percepcyjne osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, a także informując o wydarzeniach i dodatkowych narzędziach mediujących prezentowane wystawy.

OPOWIADAMY O WYSTAWIE – cykl interaktywnych oprowadzań przygotowanych przez opiekunów wystaw, towarzyszących prezentowanym w Galerii ekspozycjom. Każda z opowieści stanowi wynik ich zainteresowań, fascynacji i doświadczeń związanych ze sztuką. Dzięki temu każda jest inna, subiektywna i osobista. W trakcie oprowadzań opiekunowie nie tylko nakreślą tematykę wystaw, ale także postarają się udowodnić, że sztuka współczesna jest kluczem do otwierania naszej wyobraźni.

W 2017 roku oprowadzania będą dostępne w wariantach dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku oraz z dysfunkcją słuchu, w tym z asystą tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Nasza propozycja obejmuje 20 bezpłatnych spotkań dla krakowskich i podkrakowskich placówek.

MEDIOWANIE SZTUKI DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH – seria działań poszerzających dostęp do współczesnej kultury osobom z dysfunkcją słuchu.

Do wybranych wystaw prezentowanych w 2017 roku w Bunkrze Sztuki stworzone zostaną materiały filmowe tłumaczone na Polski Język Migowy. Będą to zarówno zapowiedzi zbliżających się projektów, jak i relacje z aktualnych ekspozycji.

Niektóre wydarzenia towarzyszące wystawom, takie jak oprowadzania kuratorskie czy spotkania z artystami, będą również tłumaczone symultanicznie na Polski Język Migowy.

MEDIOWANIE SZTUKI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH – cykl otwartych oprowadzań po wybranych wystawach, skoncentrowany na poznawaniu prac o dźwiękowym i przestrzennym charakterze i uzupełniany audiodeskrypcjami wybranych dzieł wizualnych. W oprowadzaniu będą brać udział kurator/kuratorka wystawy i wspierający go audiodeskryptor/audiodeskryptorka. Spotkanie będzie  rejestrowane dźwiękowo, nagranie zaś zostanie udostępnione online na portalu sztuka24h.edu.pl oraz na odtwarzaczach mp3 dostępnych u opiekunów Uniwersalnego Stałego Serwisu Informacyjnego.

W ramach projektu planujemy stworzyć kolejne audiodeskrypcje prac z naszej kolekcji, które również udostępnimy online w formie tekstów i nagrań z udziałem lektora.

www.sztuka24h.edu.pl – „Sztuka24h” jest jednym z wielu aspektów działalności w zakresie udostępniania sztuki i kultury przez Galerię Bunkier Sztuki. Stanowi przestrzeń  wirtualnego archiwum tworzonych przez nas projektów, platformę wymiany doświadczeń między naszymi partnerami, dla których misja dostępności kultury i otwartości odgrywa równie istotną rolę jak dla nas. Dzięki portalowi jesteśmy w stanie przedłużyć życie naszych wystaw i trafić z nimi do osób, które nie mogą osobiście odwiedzić Galerii.

Udoskonalając naszą bazę, chcielibyśmy dostosować portal do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzimy audyt portalu pod kątem jego przystępności dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku. Następnie dostosujemy zawartość strony do jego wytycznych, między innymi ulepszając funkcjonalność jej nawigacji czy tworząc tekstowe wersje materiałów ilustracyjnych. Uzupełnimy także bazę istniejących już materiałów o dodatkowe formy mediacji, takie jak dźwiękowe wersje scenariuszy warsztatów, napisy do ścieżek dźwiękowych wybranych filmów lub ich tłumaczenia na język migowy. Dodatkowo na portalu znajdą się nagrania oprowadzań po wystawach, a także audiodeskrypcje dzieł z kolekcji.

SZTUKA24H/24H – cykl warsztatów wyjazdowych skierowany do ośrodków edukacyjnych, w tym m.in. szkół, ośrodków i domów kultury czy ośrodków wychowawczych znajdujących się w mniejszych miejscowościach na obszarze województwa małopolskiego. Wykorzystując nasze dotychczasowe doświadczenia pozyskane w czasie warsztatów, pragniemy pracować z uczestnikami na zasadach wymiany oraz współpracy, a nie przymuszać do kontaktu z kulturą. Skoncentrujemy się na wspólnym wypracowaniu modeli, narzędzi i metod dydaktycznych. Warsztaty adresowane są do dzieci, młodzieży, a także nauczycieli. W ramach tegorocznego projektu odbędą się dwa dwudniowe warsztaty wyjazdowe.

O wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach projektu będziemy informować na bieżąco na stronie www.bunkier.art.pl oraz na portalu www.sztuka24h.edu.pl.

Projekt realizowany w 2017 roku w ramach priorytetu „Kultura dostępna”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 
Informacje główne
1.06–31.12.2017
Informacje dodatkowe
Projekt realizowany w 2017 roku w ramach priorytetu „Kultura dostępna”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza
Wstęp bezpłatny

18 października
piątek