Otwarta Galeria. Spotkanie dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury

Zapraszamy nauczycieli (m.in. języka polskiego, wiedzy o kulturze, sztuki), edukatorów i animatorów kultury do Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki na spotkanie pod hasłem „Otwarta Galeria”, które odbędzie się 5 października 2017 r. W  trakcie spotkania zaprezentujemy ofertę edukacyjną Bunkra Sztuki i zaprosimy do rozmowy – naszą koncepcję edukacji kulturalnej chcemy bowiem rozwijać w dialogu. Szczególną uwagę poświęcimy przedstawieniu naszych doświadczeń w zakresie udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonym dostępie do kultury. Zaprezentujemy nową odsłonę naszego portalu edukacyjnego www.sztuka24h.edu.pl, który – dzięki współpracy z Fundacją Kultury bez Barier – został dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i/lub słuchu.

Na spotkaniu odbędzie się również przedpremierowy pokaz zdigitalizowanych zbiorów Galerii udostępnianych na portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Dzięki Małopolskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie będą Państwo mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych sposobom wykorzystywania tych zbiorów.
Wszystkich Państwa, którzy chcieliby bliżej nas poznać, serdecznie zapraszamy do Galerii Bunkier Sztuki. Będą Państwo mieli okazję spotkać kuratorów, edukatorów, a także opiekunów wystaw, którzy przygotowują wyjątkowe oprowadzania oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Po pierwszej części spotkania zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach i zwiedzaniu jesiennych wystaw: „Nowy region świata” oraz Ines Doujak „Bezpańskie głosy”.

Harmonogram spotkania
I część
16.00 – rejestracja i powitalna kawa
16.15 – Magdalena Ziółkowska (dyrektorka Galerii Bunkier Sztuki)
16.30 – Anna Lebensztejn, Karolina Vyšata (Galeria Bunkier Sztuki), Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki
16.45 – Anna Żórawska, Monika Dubiel (Fundacja Kultury bez Barier), Nie bój się chcieć! być dostępnym
17.00 – Kinga Kołodziejska (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), Wykorzystywanie cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego w praktyce edukacyjnej na przykładzie portalu Wirtualne Muzea Małopolski
17.20 – Ewelina Strawa-Kęsek (Galeria Bunkier Sztuki), Otwarta Galeria. Propozycje
17.35 – rozmowy przy kawie

II część
18.00-20.00 – Wirtualne Muzea Małopolski na wydaniu – warsztaty, prowadzenie: Mirka Bałazy, Kinga Kołodziejska, Monika Rożek (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie)
Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia dotyczące zasobów dziedzictwa kulturowego udostępnianych w internecie i przykłady ich użycia. Nauczą się rozpoznawać licencje, na jakich można z nich korzystać, spróbują własnych sił w twórczym używaniu wizerunków cyfrowych obiektów zdigitalizowanych przez Regionalną Pracownię Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury i udostępnionych na portalu Wirtualne Muzea Małopolski (liczba miejsc: 25).
18.00-19.00 – Gdzie jest Karol? – spacer po wystawach,
Nie masz wrażenia, że wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu? To parafraza zdania z Manifestu komunistycznego, jednego z najważniejszych dzieł filozoficznych XIX w. Niektórzy chcieliby wysłać wszystkie książki Karola Marksa na śmietnik, być może nawet je spalić. Każda teoria ma wady, ale myśl Marksowska może być prawdziwą lekcją otwartości i wrażliwości.
18.00-19.00 – Inny i Obcy – spacer po wystawach, prowadzenie: Karol Gromek
Wiek XX był czasem, kiedy kategoria Innego stała się głównym tematem szeroko rozumianej humanistyki. Wtedy też pojawiły się pytania, które do dziś nurtują badaczy: Jak – po latach lekceważenia lub unicestwiania Innego – zacząć go tolerować, szanować, a nawet się w nim zakochać? Jak mówić o nim, nie naruszając jego granic? Czy katalog współczesnych Innych podlega nieustannej aktualizacji? I wreszcie: czy Inny zawsze oznacza to samo co Obcy?

Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenie o udziale w wydarzeniu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy (Ewelina Strawa-Kęsek – edukatorka, e-mail: kesek@bunkier.art.pl).
Przy wysyłaniu zgłoszenia bardzo prosimy o wskazanie warsztatu lub oprowadzania, w którym chcieliby Państwo wziąć udział.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje główne
5.10.2017 (czwartek), godz. 16.00
Informacje dodatkowe
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki”
Wydarzenie w ramach Festiwalu Kultury bez Barier

09 lipca
czwartek