Otwarty nabór na warsztaty dla artystów w ramach projektu „Widok publiczny”

Tematem warsztatów „Widok publiczny” jest sztuka współczesna w przestrzeni publicznej. Uczestnicy wezmą udział w intensywnych czterodniowych warsztatach, przygotowanych przez trójkę ekspertów.

W Polsce zainteresowanie działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej jest bardzo duże. W kolejnych miastach powoływane są do życia festiwale sztuki, a instytucje kultury próbują poszerzać swoje pole działania poza obiektami wystawienniczymi. Artyści niezależnie inicjują projekty miejskie, współpracują z grupami społecznymi oraz eksperckimi. Wszystkie te zjawiska stanowią bogaty i zróżnicowany materiał do pracy nad zagadnieniami związanymi ze sztuką w przestrzeni publicznej. Podczas warsztatów pragniemy przedyskutować znaczenia podstawowych pojęć takich jak przestrzeń publiczna, partycypacja, edukacja, otwarty dostęp, transdyscyplinarność, skuteczność sztuki oraz zastanowić się, w jaki sposób można czerpać z istniejących już wzorów aktywności artystycznej i instytucjonalnej, a także spojrzeć na nie krytycznie. W ramach warsztatów przyjrzymy się krakowskiej przestrzeni miejskiej, a szczególnie takim środowiskom czy lokalizacjom, które byłyby interesujące pod kątem sztuki współczesnej.

Prowadzący warsztaty:
Łukasz Białkowski
Rafał Jakubowicz
Joanna Sokołowska

Kto może się zgłosić?
Artyści, formalnie i nieformalnie wyedukowani, którzy w dniu zgłoszenia nie mają więcej niż 31 lat.

Organizator zapewnia:
– kwotę 900 PLN brutto na pokrycie kosztów przejazdów, noclegów i wyżywienia Uczestników
– intensywny program warsztatów pod opieką ekspertów
– wsparcie ekspertów w trakcie pracy nad własnym projektem
– możliwość realizacji 3 wybranych projektów powstałych w ramach Warsztatów
– budżet realizacyjny dla wybranych projektów w wysokości do 4673 PLN brutto.

Kiedy i jak aplikować?
Termin składania zgłoszeń mija: 22 czerwca 2016, 24:00
Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: widokpubliczny@biurofestiwalowe.pl.

Co przesłać w aplikacji?
– list motywacyjny (max. 300 słów), w którym kandydat uzasadnienia chęć uczestnictwa w warsztatach, których zakres i tematyka opisana została w treści ogłoszenia o naborze na blogu projektu Widok Publiczny pod adresem: http://widokpubliczny.pl/open-call/
– portfolio przedstawiające dotychczasowe realizacje aplikującego w formacie pdf (w pliku nie większym niż 25 MB),
– aktualne CV obejmujące dotychczasowy przebieg edukacji, przyznane nagrody, wyróżnienia i stypendia, dotychczasowe realizacje artystyczne i wystawy oraz udział w warsztatach i szkoleniach.

Pytania?
Prosimy pisać na adresy e-mail:
– Magdalena Kownacka: magda@fait.pl
– Marta Podsiadło: mpodsiadlo@biurofestiwalowe.pl

Więcej informacji na blogu projektu Widok Publiczny: http://widokpubliczny.pl/open-call/
Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/855856937892999/?active_tab=highlights

 
Informacje główne
08.06–22.06.2016
Informacje dodatkowe
Organizatorzy warsztatów:
Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

06 lipca
środa