p a t c h :: audio_visual_lab to nowe wydarzenie na kulturalnej mapie Krakowa. Prezentuje aktualne nurty i możliwości w cyfrowej sztuce audiowizualnej tworzonej współczesnymi środkami kreacji i komunikacji. Nowe technologie, platformy typu open-source, maszyny i narzędzia, które są rozwijane i przetwarzane przez użytkowników, gdzie często „cyfrowość” przenika się z „analogowością”.

p a t c h jest poświęcone głównie prezentacji prac audiowizualnych i instalacji z zakresu takich dziedzin jak, m.in.: mapping przestrzenny, sztuka generatywna, interaktywna, DIY, net-art, wideo-art, sound-art, eksperymentalne formy filmowe, projekcjonizm, VJing.

p a t c h ma formę otwartą i jest nastawione na współuczestnictwo poprzez udział w warsztatach praktycznych prezentujących narzędzia multimedialne w szerokim tego słowa znaczeniu, rozwijające się poza głównym obiegiem, a będące ważnym elementem w rękach współczesnych twórców. Podczas warsztatów znani artyści i akademicy z Polski i z zagranicy zapoznają uczestników z możliwościami, jakie dają nowe technologie. Pokażą również jak można z nich korzystać w procesie tworzenia.

p a t c h to także przegląd wybranych AV performansów z udziałem międzynarodowych artystów oraz dwie noce audiowizualne (Radar) z gwiazdami z Holandii i Japonii oraz ambitną muzyką elektroniczną suto zaprawioną wizualizacjami tworzonymi na żywo.

Szczegółowy program >>

Informacje główne
9-10.11.2012
Informacje dodatkowe
Organizator: Fundacja Kultural Kolektiv
Współorganizatorzy: Bunkier Sztuki, Radar

12 listopada
poniedziałek