Partytura. Warsztaty kreatywnego myślenia z Jakubem Woynarowskim

Warsztat przygotowany przez Jakuba Woynarowskiego wyrasta z idei „kuratorstwa gonzo”, definiującego praktykę twórczą jako proces zawłaszczania dowolnych zjawisk poprzez konstruowanie wokół nich fikcjonalnych narracji. Celem uczestników wydarzenia będzie stworzenie – w ramach wspólnej improwizacji – hipotetycznego projektu kuratorskiego, którego elementami staną się przestrzeń warsztatów oraz zbiór przedmiotów i osób tymczasowo znajdujących się w jej obrębie. Blok zajęć warsztatowych zostanie podzielony na segmenty tematyczne obejmujące praktyczne ćwiczenia, każdorazowo poprzedzone teoretycznym wprowadzeniem. Punktem wyjścia do wszystkich działań będzie prezentacja poświęcona metodom konceptualizacji wiedzy praktykowanymiw obszarze sztuk wizualnych.

Podczas kolejnych etapów projektu nastąpi kolejno: mapowanie zastanej przestrzeni, inwentaryzacja oraz opis zgromadzonych w niej obiektów (za pomocą różnorodnych – w tym niestandardowych – kryteriów), a także niekonwencjonalna autoprezentacja uczestników działań; kategoryzacja i selekcja zdefiniowanych wcześniej elementów; proces konstruowania nowej struktury pojęciowej oraz budowanie wokół niej fikcjonalnych narracji i interpretacji; podsumowanie dotychczasowych działań oraz próba odpowiedzi na pytanie o możliwość przedłużenia życia zrealizowanego projektu. Kolejne stadia pracy będą na bieżąco rejestrowane i komentowane przez prowadzącego, konstruującego wspólnie z uczestnikami wizualno-tekstową mapę myślową procesu twórczego. Tym sposobem teoretyczna refleksja na temat „anatomii” działań kreatywnych stanie się również częścią konkretnej praktyki twórczej. Warsztat skierowany jest do praktyków i teoretyków sztuki.

Zgłoszenia wraz z krótkim uzasadnieniem (do 1800 znaków) przysyłajcie na adres batko@bunkier.art.pl do 4 grudnia 2014.

Warsztaty są organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie w ramach zadania „Pawilon wystawowy. Kształcenie kadr kultury”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

JAKUB WOYNAROWSKI (1982). Studiował na Wydziale Grafiki (dyplom w 2007) oraz w

Międzywydziałowej Pracowni Intermediów ASP w Krakowie; obecnie prowadzi zajęcia w Pracowni Rysunku Narracyjnego na macierzystej uczelni. Designer i ilustrator. Twórca komiksów, artbooków, atlasów wizualnych, filmów, instalacji. Inicjator działań site specific w przestrzeni publicznej (m.in. Civitas Munita w ramach 5. Artboom Festival). Niezależny kurator (Quadratum Nigrum, Body in the Library, Orbis Pictus, Echoes). Współtwórca kuratorskich projektów gonzo (m.in. CSW Zamek Wawelski – z Anetą Rostkowską). Współautor książek: Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama i Corpus Delicti. Twórca projektu artystycznego ekspozycji w Pawilonie Polskim na 14. Biennale Architektury w Wenecji. Członek zespołu redakcyjnego Korporacji Ha!art. Współtworzy kolektyw Quadratum Nigrum (z Mateuszem Okońskim i Jakubem Skoczkiem). Autor projektów z pogranicza teorii i praktyki artystycznej. Podejmuje zagadnienia związane z krytyką instytucjonalną, archeologią awangardy oraz filozofią posthumanistyczną. Mieszka i pracuje w Krakowie.

http://wernalina.blogspot.com.

 

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury to pomysł na doskonalenie zawodowe profesjonalistów pracujących w obszarze sztuk wizualnych, czyli nasza interpretacja jednej z funkcji, jaką może pełnić galeria miejska w mieście takim jak Kraków. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców będziemy zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki. Interesują nas jej formy i nowe ujęcia oraz ich implementacja. Obserwujemy zmiany, jakie dokonały się we współczesnych instytucjach wystawienniczych, te dotyczące sposobów budowania ekspozycji, rozumienia przestrzeni wystawienniczej i te związane ze strategiami rozwijania kontaktu z publicznością. W 2014 roku próbujemy rozbudzić naszą wyobraźnię, wspomóc myślenie abstrakcyjne, uczymy się dostrzegać i rozwijać pomysły oraz inspirować. Zastanawiamy się, jak aspekty sztuki rozumianej jako praca z wrażliwością i emocjami przełożyć na otaczającą nas rzeczywistość, a także jak manifestuje się nasza postawa. Skupiamy się na podstawowych aspektach warsztatu kuratora – trenując pióro, świadome bycie w przestrzeni ekspozycyjnej i środowisku Internetu, oraz edukatora – pytając o rolę jego pasji i zaangażowania oraz badając przydatność różnych narzędzi artystycznych w codziennej praktyce. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

 

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar

Współpraca kuratorska i koordynacja: Anna Batko
Informacje główne
05.12.2014 (piątek), godz. 15-19

08 grudnia
poniedziałek