Trzeci pokaz w ramach cyklu filmowego

Kurator: Maciej Stasiowski

Film: Wasze miasta trawą zarosną, reż. Sophie Fiennes (2010)

Zapraszamy do udziału w cyklu filmowym, w którym opowieść podporządkowana jest architektonicznej przestrzeni. Każde ze spotkań poświęcone będzie mniej konwencjonalnym aspektom architektury, wprowadzonym do jej słownika przez XX-wiecznych postmodernistów i dekonstruktywistów: narracji (Nigel Coates), zdarzeniu (Bernard Tschumi), znakowi/referentowi (Robert Venturi), rozkładowi (Raimund Abraham), pamięci (Daniel Libeskind).

Pierwszy pokaz
23.01.2014 (czwartek), godz. 18
Zeszłego roku w Marienbadzie
, reż. Alain Resnais (1961)

Drugi pokaz
30.01.2014 (czwartek), godz. 18
W mieście Sylwii,
reż. José Luis Guerín (2007)

Trzeci pokaz
06.02.2014 (czwartek), godz. 18
Wasze miasta trawą zarosną
, reż. Sophie Fiennes (2010)

Czwarty pokaz
15.02.2014 (sobota), godz. 20
Mit Pruitt-Igoe
, reż. Chad Freidrichs (2011)
W ramach Dnia Otwartego

Piąty pokaz
20.02.2014 (czwartek), godz. 18
Nina
, reż. Elisa Fuksas (2012)

Miejsce pokazów: sala audiowizualna
Informacje główne
06.02.2014 (czwartek), godz. 18

07 lutego
piątek