Performance Now | Dzień z RoseLee Goldberg

O RoseLee Goldberg:

Nowatorskie studium RoseLee Goldberg, opublikowaną po raz pierwszy w roku 1979 pracę Performance Art: From Futurism to the Present, uznaje się współcześnie za tekst kluczowy dla zrozumienia rozwoju tytułowego gatunku ‒ dzieło doczekało się już trzech wydań i zostało przetłumaczone na więcej języków (m.in. chiński, chorwacki, francuski, japoński, koreański, portugalski i hiszpański), niż jakakolwiek inna publikacja o podobnym charakterze. Jako dyrektorka londyńskiej galerii Royal College of Art (RCA) Goldberg wdrażała pionierskie strategie działań wystawienniczych, których transdyscyplinarna formuła uwzględniała przenikanie się praktyk kuratorskich oraz praktyk performanse z działaniami edukacyjnymi o charakterze konferencji/sympozjum. Rezultatem realizacji tego programu było nawiązanie ścisłej i bezpośredniej współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami RCA i włączenie każdego z nich do wspólnego opracowywania poszczególnych aspektów danej wystawy.

Popularyzację idei praktyk multidyscyplinarnych kontynuowała Goldberg jako kuratorka w nowojorskiej galerii The Kitchen: zwracała uwagę na konieczność równouprawnienia poszczególnych mediów/perspektyw dzieląc przestrzeń galerii na przestrzeń wystawienniczą, przestrzeń prezentacji nagrań wideo oraz przestrzeń dedykowaną regularnie odbywającym się wystąpieniom performance. To właśnie tu Goldberg kuratorowała pierwsze indywidualne wystawy Cindy Sherman, Sherri Levine, Roberta Longo, Jacka Goldsteina czy The Kipper Kids.

Za jedno z ostatnich osiągnięć Goldberg uznać można fakt, że realizacja jej autorskej wizji biennale Performa ustanowiła precedens, za sprawą którego prace z nurtu sztuki performanse trafiły do przestrzeni muzealnych i oddziałowują na zróżnicowane grupy odbiorców zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza ich granicami.

W roku 2010 Goldberg została nagrodzona ICI Agnes Gund Curatorial Award, zaś cztery lata wcześniej przyznano jej tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury. Począwszy od roku 1987 RoseLee Goldberg wykłada na Uniwersytecie Nowojorskim
Informacje główne
09.10.2014 (czwartek), godz. 18-20
Informacje dodatkowe
18:00 – wprowadzenie kuratorskie do wystawy Performance Now
19:00 – Wykład RoseLee Goldberg, kuratorki „Performance Now”

09 października
czwartek