Prowadzenie: Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski)

Co nowego?

Popularne powiedzenie głosi, że „pies pogryzł człowieka” to nie news. Newsem jest dopiero „człowiek pogryzł psa”. Jednocześnie są wiadomości, które nadawane dzień pod dniu tworzą narrację niemal serialową. Co więcej, newsem dzisiaj bywa także to, że ktoś, coś powiedział, a ktoś inny na to odpowiedział, albo to, że telewizja nadaje news. Co to zatem dziś znaczy: news? Jak telewizje i programy informacyjne konstruują swoje przekazy? Jak definiuję swoich odbiorców? Jakie ich reakcje prowokują?

Iwona Kurz – wykłada w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach (2008), redaktorka antologii Film i historia (2008), współredaktorka podręczników akademickich Antropologia ciała (2008) oraz Antropologia kultury wizualnej (2012). Stale publikuje w „Dialogu”, „Kinie” i w „Dwutygodnik.com”.

W ramach Będzie się Dzieło!

Projekt oraz organizowane w jego ramach wydarzenia są częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowe nabytki zostały zakupione w ramach zadania Podzielmy się Kolekcją! Rozbudowa kolekcji Bunkra Sztuki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Informacje główne
13.12.2012 (czwartek), godz. 18

17 grudnia
poniedziałek