Wrażliwa na różne formy marginalizacji feministyczna perspektywa na przestrzeń pozwala spojrzeć na otaczający nas świat przez pryzmat tworzących go skomplikowanych relacji między tym, co materialne i symboliczne, prywatne i polityczne, ludzkie i nie-ludzkie. Nasze ciała, biografie, doświadczenia też są elementem tej fascynującej mozaiki. Spotkanie z dr Moniką Świerkosz.

Choć na co dzień nie zadajemy sobie pytań: „dla jakiej grupy ludzi?”, „po co?” i „dlaczego?” budynki urzędów, domy, sklepy, ruchome schody, miejskie place, osiedla czy sale konferencyjne zostały zaprojektowane, przestrzeń, która nas otacza nie ma charakteru uniwersalnego. Miejsca, które codziennie odwiedzamy nie są jednakowo „gościnne dla wszystkich” – czasem odpowiadają różnym potrzebom ludzi, częściej okazują się obszarami symbolicznego i fizycznego wykluczenia określonych grup społecznych, świadectwem usankcjonowanej kulturowo, niemal niewidocznej nierówności. Kobiece sfery prywatności i męskie sfery publiczne, miniaturowe kuchnie dla dziewczynek i małe warsztaty mechaniczne dla chłopców, politechniki i szkoły nauczycielskie, żwirowane alejki i wysokie chodniki, strzeżone osiedla i slumsy, zielone parki i wybetonowane skwery – już na pierwszy rzut oka widać, że również w przestrzeń wpisana jest „różnica”. A skoro tak, warto się jej przyjrzeć z bliska.

Monika Świerkosz. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracę doktorską poświęconą miejscu współczesnej prozy kobiecej w kanonie literackim obroniła na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się ponowoczesną filozofią feministyczną, geografią humanistyczną i polityką historyczną. Zajmuje się też krytyką literacką, współredaguje czasopismo internetowe „uniGENDER”. Współpracuje z krakowską Fundacją Przestrzeń Kobiet. Obecnie miłośniczka Nowej Huty.
Informacje główne
21.08.2012, godz. 18
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące projektowi Wymiary utopii.
Spotkanie jest częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

22 sierpnia
środa