po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty

7.12.2012 (piątek), godz. 8:45 | rozpoczęcie konferencji

program:

sztuka i kapitalizm

prowadzenie: aneta rostkowska
9-10 | dwa referaty, dyskusja

mikołaj iwański, „globalny obrót sztuką i jego lokalny czar”

antoni michnik, „fluxus jako projekt postkapitalistyczny”

10-11 | dwa referaty, dyskusja

marika kuźmicz, „obecność obowiązkowa? kilka trudnych historii o uczestnictwie”

piotr sikora, „nie wiedzą dlaczego, ale robią to – co dzisiaj oznacza pojęcie sztuki krytycznej?”

11-11:30 | przerwa kawowa

życie po kapitalizmie?

prowadzenie: krzysztof wołodźko

11:30-12:30 | dwa referaty, dyskusja

aleksandra welchar, „obieg kultury i ekonomia daru w społecznościach fanowskich”

karolina skórka-feć, „ekonomia uczestnicząca – zarys projektu michaela alberta”

12:30-13:30 | dwa referaty, dyskusja

hubert kurdelski, „hiszpania anarchistów (1936-1937) jako przykład społeczności postkapitalistycznej”

freelab, „anarchopozytywizm. od pieca na patyki do rewolucyjnej kooperatywy”

13:30-13:45 | przerwa

praca a kapitalizm

prowadzenie: krzysztof wołodźko
13:45-14:45 | dwa referaty, dyskusja

marta zofia hołubowska, „usłużność na sprzedaż. antropologiczna analiza pracy emocjonalnej w kawiarni”

beata karoń, „uelastycznianie zatrudnienia jako forma ataku na prawa pracownicze”

14:45-16 | przerwa obiadowa

kłopoty z rewolucją

prowadzenie: katarzyna guczalska
16-17 | dwa referaty, dyskusja

piotr augustyniak, „konsumpcjonizm jako herezja”

michał pospiszyl, „(a)teologia wielości”
17-18 | dwa referaty, dyskusja

piotr p. płucienniczak, „śmierć podmiotu rewolucyjnego i co z tego wynika. o praktycznej teorii klas społecznych”

krzysztof wasilewski, „polski kapitalizm w socjalistycznym obiektywie. transformacja systemowa na łamach miesięcznika »dziś. przegląd społeczny«” (1990-2008)

18-18:30 | przerwa kawowa

polityka miejska

prowadzenie: michał pospiszyl

18:30-19:30 | dwa referaty, dyskusja

tomasz leśniak, „instytucjonalizacja i konflikt wokół „polityki cięć” w krakowskiej oświacie”

piotr ciszewski, „likwidacja komunalnego zasobu mieszkaniowego jako wyraz antyspołecznej polityki mieszkaniowej samorządu na przykładzie miasta stołecznego warszawa

19:30-20:30 | dwa referaty, dyskusja

przemysław pluciński, „miejskie (r)ewolucje, czyli radykalizm retoryki i praktyka reformy?”

katarzyna hładec, „między sprzedażą wizerunku a walką o obraz miasta. dialektyka estetyki miejskiej”

20:30-21 | krzysztof nawratek, granica/instytucja czyli prowizoryczna rewolucja. wykład (wygłoszony przez skype) i dyskusja
hegemoniczna logika kapitalizmu niweluje wszelkie granice, znosi wszelkie różnice, zrównuje wszystkich w paradygmacie producent/konsument. wydawać by się mogło, że konserwatywne, pre-kapitalistyczne instytucje – takie jak rodzina, wspólnota religijna czy naród, które posiadają wewnętrzną logikę różną od logiki kapitalizmu, powinny stanowić oczywiste wyzwanie i zaporę dla kapitalistycznego wpływu. ale mamy dziś do czynienia z pełną symbiozą najbardziej wynaturzonego/uwolnionego kapitalizmu z opresyjnymi instytucjami pre-kapitalistycznego świata. postaram się pokazać, w jaki sposób granice/instytucje mogą tworzyć i osłaniać poza-kapitalistyczne i emancypacyjne logiki oraz dlaczego »naturalnym« środowiskiem dla ich powstawania/działania jest miasto.

dr krzysztof nawratek. architekt, urbanista, teoretyk miasta. dyrektor studiów magisterskich (m.arch. oraz m.a. in architecture) i wykładowca architektury na plymouth university w wielkiej brytanii. autor książek „dziury w całym. wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. ang. „holes in the whole. introduction to the urban revolutions”, washington 2012), „miasto jako idea polityczna” z przedmową jadwigi staniszkis (kraków 2008, wyd. ang. „city as a political idea” z przedmową prof. josepha rykwerta, plymouth 2011) oraz „ideologie w przestrzeni. próby demistyfikacji” (kraków 2005), a także wielu tekstów naukowych i esejów opublikowanych w polsce, na łotwie, wielkiej brytanii i usa.


8.12.2012 (sobota)
, godz. 8:45 | rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

 
program:
indywiduum i wspólnota

prowadzenie: michał zabdyr-jamróz

9-10 | dwa referaty, dyskusja

wioletta aumer, „psychologiczne przesłanki jedności i wspólnoty ludzi. ubóstwienie ego, śmierć antroposa i narodziny androida”

piotr sawczyński, „zbawcza melancholia konsumpcji?”
10-11 | dwa referaty, dyskusja

marta marzec, „kooperacja a natura ludzka – czy między interesem indywidualnym a społecznym istnieje nieunikniony konflikt?”

mikołaj denderski, „udręka wyjątkowości – zwalczać kapitalistę w sobie”
11-11:30 | przerwa kawowa
11:30-12:30 | dwa referaty, dyskusja

paweł rams, „przez egoizm do wspólnoty – etyka współodczuwania richarda rorty’ego wobec konfliktu jednostki i społeczeństwa”

łukasz krężołek, „republikańskie obywatelstwo w dobie kryzysu demokracji liberalnej”
źródła wiedzy i wykształcenia

prowadzenie: krzysztof posłajko
12:30-13:30 | dwa referaty, dyskusja

samuel nowak, „studia kulturowe i (anty)kapitalizm: fatalne zauroczenie czy namiętny romans?”

krystian szadkowski, „w stronę uniwersytetu jako instytucji dobra wspólnego”
13:30-13:45 | przerwa
13:45-14:45 | dwa referaty, dyskusja

jarosław górski, „szkoła i instytucje wychowawcze w duchu korczakowskim – zaczyn przemiany społecznej”

magda nawisielska, „jak wypracować podmiot anty-ideologiczny? perspektywa psychoanalityczna”
14:45-16 | przerwa obiadowa
queerowanie lewicy

prowadzenie: paulina szkudlarek
16-17 | dwa referaty, dyskusja

agnieszka marek, grzegorz stępniak, „kapitalizm goes gaga: anarcho-queer studies i koniec normalności

tomasz sikora, „kłirokomuna”
17-18 | dwa referaty, dyskusja
tomasz basiuk, „teoria queer a lewica dzisiaj”

justyna struzik, „klasa a polityki seksualne”
18-18:30 | przerwa kawowa

18:30-20:30 | projekcja filmu isabelle fremeaux i johna jordana „paths through utopia”

miejsce: przestrzeń otwarta bunkra sztuki
film w poetycki sposób dokumentuje siedmiomiesięczną podróż, jaką odbyli autorzy w celu zbadania postkapitalistycznych sposobów życia: od climate camp (nielegalnego obozu poświęconego zmianom klimatu), usytuowanego na skraju lotniska heathrow, do zamku zesquatowanego przez francuskich punków, przez kolektywnie zarządzane serbskie fabryki i farmę, gdzie własność prywatna jest zakazana. w ramach projektu wydano również książkę.
isabelle fremeaux. do 2011 roku pracowała w birkbeck college uniwersytetu londyńskiego. zajmuje się kreatywnymi formami oporu, jest aktywna w ruchu na rzecz  klimatu. razem z johnem jordanem założyła artystyczny kolektyw „laboratory of insurrectionary imagination”. obecnie budują postkapitalistyczną komunę na wsi w bretanii.
john jordan. jest artystą i aktywistą, założycielem reclaim the streets, armii clownów i artystycznego kolektywu „laboratory of insurrectionary imagination”. był jednym z kamerzystów filmu naomi klein „the take” i redaktorem „notes from nowhere, wir sind ueberall” (edition nautilus 2007).

20:30-21 | występ krakowskiego chóru rewolucyjnego na zakończenie konferencji

miejsce: przestrzeń otwarta bunkra sztuki
krakowski chór rewolucyjny powstał w czerwcu 2012 roku. chór odszukuje stare pieśni rewolucyjne, buntownicze, marzycielskie i ożywia je. te mówiące o niedoli, ale i te, które chwalą lepszy świat konstruowany dzięki wspólnej pracy i walce. nie ogranicza się do pieśni polskich, śpiewa także po włosku i w jidisz.
od 22 | wydarzenie towarzyszące: roman dziadkiewicz, „orgia na koniec świata (jaki znamy)”

współpraca: piotr sikora

miejsce: sala audiowizualna bunkra sztuki
projekt jest realizacją fantazji o zgromadzeniu, społeczności, kolektywie (postkapitalistycznym, postapokaliptycznym, utopijnym), w którym swobodny ruch każdej/każdego współtworzy swobodną ekspresję grupy jako wielości (uzupełnień, powiązań, sprzeczności). nawiązujemy do tradycji starożytnych dotyczących strategii tworzenia wspólnoty, wymiany myśli i współ-działania. ale przede wszystkim pracujemy – performatywnie, podprogowo, uczestnicząco – z sobą samym, z uczestnikami/uczestniczkami i publicznością zebraną w środowisku projektu.
Więcej informacji: http://pokapitalizmie.blogspot.com/2012/08/konferencja-naukowa-po-kapitalizmie-od.html

W ramach po kapitalizmie

Projekt oraz organizowane w jego ramach wydarzenia są częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacje główne
7-8.12.2012 (piątek i sobota), godz. 9-20

11 grudnia
wtorek