Premiera filmu zrealizowanego przez Łukasza Surowca w czasie trwania projektu Poczekalnia w Bunkrze Sztuki. Po projekcji zachęcamy do udziału w dyskusji z zaproszonymi gośćmi na temat filmu oraz samego, budzącego rozliczne kontrowersje projektu.

Zrealizowany w Bunkrze Sztuki przez Łukasza Surowca projekt Poczekalnia okazał się jednym z budzących największe emocje wydarzeń artystycznych odbywających się na początku roku w Krakowie. Towarzysząca mu burza medialna oraz zarzuty o uprzedmiotowianie uczestników paradoksalnie przyczyniły się do nagłośnienia zagadnień związanych z wykluczeniem społecznym, zmuszając nas do bezpośredniego skonfrontowania się z odczuwanymi zahamowaniami w kontakcie z osobami funkcjonującymi na marginesie społeczeństwa i skłoniły do zadawania pytań o to, dlaczego zazwyczaj te kwestie pomijamy milczeniem. Poczekalnia uzmysłowiła nam również jak żywotne i aktualne w sztuce są problemy społeczne, jak wielka jest potrzeba wyciągania ich na światło dzienne i mierzenia się z niewygodnymi tematami. Przebieg projektu pokazał także jak pierwotne założenia (niejednokrotnie do pewnego stopnia utopijne i idealistyczne) przekształcają się w styczności z rzeczywistością i w jak różny sposób są odbierane przez osoby związane z projektem – artystę, mieszkańców Poczekalni czy osoby związane z obsługą projektu. Rozmowy toczone już po zakończeniu projektu uzmysłowiły nam jak istotnym przeżyciem był on dla wielu osób i jak silne emocje żywiły one w związku z nim.

Film Poczekalnia przygotowany przez Łukasza Surowca na podstawie materiału zgromadzonego podczas realizacji projektu stanowi zapis związanych z nim doświadczeń. Nawiązujący do konwencji dokumentu, jest autorskim wyborem momentów uznanych przez niego za najistotniejsze, przefiltrowanych przez kilkumiesięczny okres refleksji następujący po zakończeniu projektu, będącego dla artysty ogromnym wyzwaniem, zarówno twórczym, jak i psychicznym i fizycznym.

W dyskusji, która odbędzie się po zakończeniu projekcji wezmą udział nie tylko profesjonaliści analizujący film w kategoriach historyczno-artystycznych, lecz również inne osoby związane z projektem, których opinia na temat jego realizacji być może w większym stopniu pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie czy sztuka może wciąż oddziaływać na rzeczywistość.

W spotkaniu udział wezmą:

Krzysztof Drzewiecki, Andrzej Lisik, Stanisław Ruksza, Łukasz Surowiec, Wojciech Szymański

Prowadzenie: Iga Urbańska

W nawiązaniu do wystawy Dziady

Miejsce: Sala Audiowizualna
Informacje główne
28.05.2013 (wtorek), godz. 18

07 czerwca
piątek