Pola inspiracji | Warsztaty z Danielem Rycharskim

Co najmniej kilkunastu artystom udało się dotychczas uchwycić poprzez sztukę charakter jakiegoś miejsca oraz pracować w oparciu o jego potencjał. To właśnie ich prace podpowiedzą nam, jak uważnie obserwować środowisko, w którym żyjemy i jak szukać w najbliższej przestrzeni, fizycznej i symbolicznej, kolejnych potencjałów. Sprawdzimy, co dają działania grupowe oparte na przyjemności wspólnego spędzania czasu i płynącego z tej przyjemności pierwiastka aktywizacji. Z kolei wskazówki czerpane z pola sztuki współczesnej pomogą nam dobrać najlepsze narzędzia służące do tego, by z owych miejsc i spotkań wypreparować ich esencję, świadomie ją eksponować, modyfikować i mnożyć. Wszystko to w kontekście pytań o budowaną w oparciu o lokalne wartości tożsamość, które będziemy zadawać w trakcie warsztatów w formie grupy samokształceniowej.

Warsztaty są skierowane do liderów, animatorów i twórców pracujących w małych społecznościach i ośrodkach niemiejskich. Będą prowadzone przez Daniela Rycharskiego (ur. 1986) – artystę wizualnego i nauczyciela akademickiego, który zasłynął akcjami w rodzinnym Kurówku. Zarówno Wiejski Street Art, którego ikonografia oparta została o lokalne legendy, jak i stojąca wśród pól Galeria-Kapliczka powstały w ścisłej współpracy z mieszkańcami niewielkiej mazowieckiej wsi.

Tym razem artysta zaprasza uczestników warsztatów, aby wspólnie z nim zastanowili się nad tym, jaką wartość współcześnie niosą ze sobą lokalne tradycje, co definiuje tylko pozornie pozbawione potencjału kulturotwórczego miejsca i w jaki sposób wartości istotne dla ich mieszkańców zamieniać w czyny, a drogowskazy do działania odnajdywać w sztuce. Warsztaty będą oparte o rozmowę i wymianę doświadczeń oraz poprzedzającą ją indywidualną lekturę kilku tekstów, a także wspólne oglądanie kilku realizacji artystycznych. Zastanowimy się nad minusami i plusami poszczególnych rozwiązań i spróbujemy w formie burzy mózgów pomyśleć o konkretnych miejscach (z których pochodzimy i w których pracujemy) przez pryzmat uzyskanych dzięki tym rozwiązaniom narzędzi.

Warsztaty są organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach rocznego projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – 15 osób.

Zgłoszenia wraz z krótkim uzasadnieniem i opisem realizowanej przez siebie praktyki prosimy kierować na adres: batko@bunkier.art.pl do 25 czerwca 2014.

Zgłoszenie powinno mieć objętość do 1800 znaków i zawierać informacje na temat charakteru prowadzonych działań, ich beneficjentów oraz zmian, jakie zachodzą pod w wpływem owych działań w lokalnej społeczności lub danej grupie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Miejsce: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, Kraków

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców będziemy zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki. Interesować nas będą jej formy i nowe ujęcia oraz ich implementacja. Będziemy obserwować zmiany, jakie dokonały się we współczesnych instytucjach wystawienniczych, te dotyczące sposobów budowania ekspozycji, rozumienia przestrzeni wystawienniczej, i te związane ze strategiami rozwijania kontaktu z publicznością. W 2014 roku spróbujemy rozbudzić naszą wyobraźnię, wspomóc myślenie abstrakcyjne, nauczymy się dostrzegać i rozwijać pomysły oraz inspirować. Zastanowimy się, jak aspekty sztuki rozumianej jako praca z wrażliwością i emocjami przełożyć na otaczającą nas rzeczywistość, a także jak manifestuje się nasza postawa. Skupimy się na podstawowych aspektach warsztatu kuratora, trenując pióro, świadome bycie w przestrzeni ekspozycyjnej i środowisku Internetu; oraz edukatora, pytając o rolę jego pasji i zaangażowania oraz badając przydatność różnych narzędzi artystycznych w codziennej praktyce. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar

Współpraca kuratorska i koordynacja: Anna Batko

 
Informacje główne
01.07.2014 (wtorek), godz.11–16
Informacje dodatkowe
UWAGA! OPEN CALL!!!

01 lipca
wtorek