Promocja książki | Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści

Książka „Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści” jest próbą podsumowania i rozwinięcia wieloletniego zainteresowania autora prezentowaną tematyką oraz związanych z nią publikacji. Duży wpływ na jej ostateczny kształt miały liczne wyjazdy studialne dające możliwość bezpośredniego kontaktu i głębszego, osobistego doświadczenia przestrzeni wielu opisywanych realizacji. Bogata i różnorodna twórczość pracowni Herzog & de Meuron jest unikalnym przykładem olbrzymiego potencjału łączenia współczesnej architektury i sztuki. Nie chodzi tu jednak o tradycyjny schemat dzieła i neutralnego tła. Działania zakorzenione w doświadczeniach artystycznych Jacquesa Herzoga dają efekty wykraczające poza standardowe rozumienie obu dziedzin. Liczne próby współpracy H&deM z artystami (m.in. Joseph Beuys, Rémy Zaugg, Thomas Ruff, Ai Weiwei, Olafur Eliasson i Anish Kapoor) poszerzają granice sztuki i architektury, stanowiąc czasem prekursorskie rozwiązania, kontynuowane i rozwijane później w szerszej skali. Twórczość Herzoga i de Meurona można traktować jako swoisty barometr współczesności, ukazujący, interpretujący, bądź wyprzedzający i stymulujący pewne tendencje w architekturze. Architekci raczej ustanawiają nowe trendy niż podporządkowują się już istniejącym. Prezentowana publikacja jest próbą podsumowania i usystematyzowania relacji H&deM ze światem sztuki. Jest też zwieńczeniem kilkuletnich badań autora, bazujących na dokumentowaniu, śledzeniu i udowadnianiu licznych związków wybranych projektów Herzoga i de Meurona z konkretnymi działaniami artystycznymi. Praca może być również pretekstem do głębszej refleksji nad kondycją współczesnej sztuki i architektury oraz potencjalnymi kierunkami dalszego rozwoju obu dziedzin.

Bartosz Haduch – architekt, nauczyciel akademicki, publicysta, laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów architektonicznych, autor licznych publikacji (m.in. w „Mark-Magazine”, „Domus”, „A&B”) oraz książek („architectourism – Hiszpania” i „Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści”). Po studiach i praktyce zawodowej w Holandii, Hiszpanii i Austrii rozpoczął działalność projektową w Krakowie. Od 2007 roku prowadzi grupę NArchitekTURA, łączącą działania z zakresu urbanistyki, architektury, projektowania krajobrazu, designu i grafiki. NArchitekTURA w 2010 roku została uznana przez magazyn Wallpaper* za jedną z trzydziestu najciekawszych młodych pracowni na świecie. Bartosz Haduch w 2012 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MŁODA POLSKA”.

„Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści”

Autor: Bartosz Haduch

Wydawnictwo: NArchitecTURE / NArchitekTURA, www.narchitektura.pl

Data publikacji: 2013

Projekt i realizacja: 2010-2013

Projekt graficzny: Michał Sapeta, Bartosz Haduch

Korekta i redakcja: Michał Haduch

300 stron

346 kolorowych ilustracji

 

Zamówienia można składać pod adresem info@narchitektura.pl

NArchitecTURE / NArchitekTURA

ul. Symfoniczna 1/14, 30-047 Kraków

info@narchitektura.pl

www.narchitektura.pl
Informacje główne
4.12.2013 (środa), godz. 18

05 grudnia
czwartek