Przegranego nie czyta się bezkarnie

Marcin Doktor Polak i Marcin Szafrański na okrągło i do upadłego czytają Przegranego Thomasa Bernharda. Minimalny czas trwania performansu to 24 godziny.

Muzyka: Grzegorz Duchnowski – Izotopy na wiolonczele i fortepian

Lektura ma na celu zbadanie granic pomiędzy życiem a sztuką. Czytanie do upadłego ma pokazać stopniowy rozdźwięk pomiędzy zamkniętą formą dzieła sztuki literackiej i muzycznej (struktura książki Bernharda, poprzez powtarzające się swobodnie motywy, przypomina Wariacje Goldbergowskie J. S. Bacha), a życiem, które jest zarazem dynamiką i mieszaniną prawidłowości, błędów, powtórzeń, tak zwanej normalności, wariactwa, zmęczenia, ryzyka i improwizacji.

W tle pojawiają się idee uczynienia z życia dzieła sztuki oraz – z drugiej strony – przywrócenia sztuki (zwłaszcza literackiej i muzycznej) życiu.

Obaj lektorzy podzielają nietzscheańsko-derridiańskie przekonanie o tym, że lektura jest działaniem twórczym. Akcja ma stworzyć optymalne warunki do ujawniania się kreatywności lektury. Dodatkowym kontekstem stanie się igranie z frazesem „kryzys czytelnictwa”.

Głosy lektorów będą wybrzmiewać osobno, zachodzić na siebie i łączyć się z muzyką. Podstawową wytyczną lektury jest dążenie do perfekcji wyrazu. Publiczność będzie miała okazję zaobserwować jak efekty tego dążenia zmieniają się w czasie, jak zależą od kondycji lektorów-performerów, ich potencjału fizycznego, interpretacyjnego i improwizacyjnego.

Publiczność będzie miała całodobowy wstęp do sali, czytanie odbywa się non-stop niezależnie od obecności publiczności.

Marcin Doktor Polak (1979). Dr filozofii, performer, założyciel „grupy odśrodkowej”, w obrębie której podejmuje działania ingerujące w przestrzeń publiczną. Razem z Marcinem Szafrańskim tworzy „Teatr Filozoficzny” powstający aktualnie w ramach projektu konstruowanego wspólnie z teatrem „Łaźnia Nowa”. Hobbystycznie wykłada estetykę na UPJPII.

Marcin Szafrański (1977). Psycholog, performer. Prezes Salvate – Krakowskiego Centrum Psychologicznego.

Powyższy duet zorganizował i przeprowadził w lipcu tego roku warsztaty psychologiczno-filozoficzne w teatrze „Łaźnia Nowa” w ramach projektu Teatr zmiany czy zmiana teatru?. Relacja z tych warsztatów >>

Facebook

Informacje główne
2.12.2012 (niedziela), godz. 18:30

03 grudnia
poniedziałek