W 2012 roku Wojciech Gilewicz przekazał do Kolekcji Bunkra Sztuki zestaw kilku płócien o zróżnicowanych wymiarach, dołączając do nich precyzyjną instrukcję artystyczną. Galeria została nią zobowiązana do przemalowywania farbami olejnymi powierzchni obrazów w półrocznych odstępach; farby w każdym przypadku należy rozrobić z użyciem terpentyny i oleju wymieszanych w proporcji 1:1, zaś brzegi płócien zabezpieczyć papierową taśmą; płaszczyzny zamalowywać jednolicie, bez elementów figuratywnych i każdorazowo na inny kolor, nadto w danej odsłonie akcji kolory nie mogą się powtarzać. Tym razem kolejny etap procesu malarskiego Wojciecha Gilewicza „Obrazy 2002–” rozegra się bezpośrednio w przestrzeni wystawy „Endospory”. W czasie spotkania płótna zostaną przemalowane według podanych przez artystę wytycznych pod okiem kuratorek wystawy.

Anna Lebensztejn. Historyczka sztuki, kuratorka i edukatorka. Zajmuje się sztukami wizualnymi w kontekście interdyscyplinarnym oraz kolekcjonerstwem. Absolwentka historii sztuki i filologii włoskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010) oraz prawa na tejże uczelni (2012); studiowała również na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie (2009). Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat teorii malarstwa pejzażowego w sztuce nowożytnej. Od 2010 roku pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki jako kuratorka i edukatorka; od 2012 roku jest kuratorką Kolekcji Bunkra Sztuki. Współpracowała także m.in. z Zamkiem Królewskim na Wawelu, czasopismem „Modus”, BWA Katowice oraz Stowarzyszeniem Fragile.

Kinga Olesiejuk. Konserwatorka dzieł sztuki. Pod względem zawodowym i badawczym koncentruje swoje zainteresowania wokół zagadnień konserwacji dzieł sztuki współczesnej w perspektywie materialnych przemian, jakie zachodzą w konsekwencji ich artystycznej konstrukcji i działań podejmowanych w zakresie ich ochrony i utrzymania. Jest absolwentką i doktorantką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doświadczenie w zakresie konserwacji sztuki współczesnej zdobywała, realizując praktyki w Chinati Foundation w Marfie w Stanach Zjednoczonych oraz w Institut Valencià d’Art Modern w Hiszpanii. Od 2010 roku pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Współpracowała także z Muzeum Narodowym w Krakowie, Lubelskim Towarzystwem Zachęty i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”.
Informacje główne
26.01.2016 (wtorek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Endospory”
Kuratorki: Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk
Wstęp bezpłatny
Miejsce: parter

27 stycznia
środa