„Przyrodohistoria jako translacja natury” – Cykl spotkań z Tomaszem Majewskim

Przedmiotem wykładu będzie koncept „zbawienia natury” oraz pojęcie przyrodohistorii – oba ukute przez myślicieli szkoły frankfurckiej: Waltera Benjamina, Theodora Adorna i Siegfrieda Kracauera. Tematy te inspirują współcześnie teoretyków zaangażowanych w debatę o antropogenicznej zmianie klimatu.

Skupienie na owym wpływie człowieka jest widoczne zwłaszcza u Dipesha Chakrabarty’ego, który w głośnym eseju „Klimat historii. Cztery tezy” łączy ideę uznania ludzkości pojmowanej jako czynnik przyrodotwórczy z walką o odzyskanie na nowych zasadach narracji historii uniwersalnej i jej celów emancypacyjnych. Chakrabarty odwołując się do Alana Weismana i Adorna, powtarza gest niemieckiego filozofa polegający na redefinicji utartego sposobu myślenia o ludzkiej historii jako uniwersum niebędącym częścią przyrody. Antropogeniczna globalna zmiana klimatu jest według niego zarówno wydarzeniem historycznym, jak i faktem przyrodniczym, który ostatecznie unieważnił postawę bazującą na podziale na historię naturalną i historię człowieka. Odtąd uznano, że natura modyfikuje postrzeganie ludzkich uniwersaliów, a ludzkość z kolei oddziałuje na naturę z mocą procesu geologicznego, co w efekcie staje się nową heglowską mediacją.

O cyklu:

„Przyrodohistoria. Antropocen i teoria krytyczna” to cykl czterech otwartych spotkań dotyczących relacji między światem przyrodniczym i światem historycznym ujętej w różny sposób: poczynając od posłużenia się XVIII-wieczną ideą historia naturalis przez skorzystanie z koncepcji „drugiej natury” autorstwa szkoły frankfurckiej Siegfrieda Kracauera, Waltera Benjamina i Theodora Adorna wreszcie po odwołanie się do idei antropocenu i „negatywnej historii uniwersalnej” Dipesha Chakrabarty’ego. Pośród zaproszonych gości znajdą się m.in. dr hab. Dorota Wolska z Laboratorium Humanistyki Współczesnej z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Ewa Domańska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

O prowadzącym:

TOMASZ MAJEWSKI – dr hab., kulturoznawca i filmoznawca związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2010–2011 kurator projektów filmowych Festiwalu Dialogu Czterech Kultur: „Zobaczyć Gorgonę”, „Born to Kvetch” i „Max i Marcel Ophuls”. Laureat nagrody „Literatury na Świecie” w kategorii Nowy Głos (2011), nominowany do nagrody im. Jana Długosza. Autor książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (Łódź 2011). Redaktor tomów: Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices (2010), Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (Warszawa 2009) i Pamięć ShoahKulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia (Łódź 2009). Od 2013 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi (listopad 2016).

KOLEJNE SPOTKANIA

18.05 (czwartek), godz. 18

19.05 (piątek), godz. 18

8.06 (czwartek), godz. 18

 
Informacje główne
11.05.2017 (czwartek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Wykład dla grupy czytelniczej „Przyrodohistoria. Antropocen i teoria krytyczna” towarzyszący wystawie „Zwiastunki chaosu”
Kurator: dr hab.Tomasz Majewski
Miejsce: 1. piętro
Wstęp bezpłatny

29 maja
poniedziałek