Radykalna przyszłość, akceleracja i Nowa Estetyka | Kółko samokształceniowe „po kapitalizmie”

Zapraszamy na kolejne spotkanie kółka samokształceniowego projektu „po kapitalizmie”. W tym roku przedmiotem naszego zainteresowania są teksty oferujące nowe spojrzenia na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury i dyskusji.

 

„Jeśli już w systemie kapitalistycznym drzemią potencjalne siły mogące go znieść, to koniecznością jest zradykalizowanie samego kapitalizmu”.

 

Na spotkaniu 13 stycznia dyskutować będziemy o tekście #ACCELERATE MANIFESTO for an Accelerationist Politics autorstwa Alexa Williamsa i Nicka Srniceka.

 

Wizja przyszłości została zablokowana przez archaizujące myślenie. Lewicowa polityka tonie w prymitywnym lokalizmie, proponując hauntologię i reemigrację dawnych modeli, mimo że warunki do ich zaistnienia nie są już możliwe. Nie ma powrotu do stanu sprzed neoliberalnego kapitalizmu oraz powojennych koncepcji państwa dobrobytu. Bukoliczne wizje przednowoczesnego współżycia człowieka z naturą są co najmniej naiwne i kontrproduktywne. W zamian akceleracjoniści proponują nowy zestaw idei: postkapitalizm, postęp, przyśpieszenie, uwolnienie pełnego potencjału, konwergencja, alternatywna modernizacja, uwolnienie sił produkcyjnych pracy kognitywnej, posthumanizm, eksploracja, nowy horyzont. Współczesny kapitalizm powstrzymuje według nich technologiczny rozwój i wizję rozwoju potencjalnej przyszłości, którą musimy odzyskać. W wizji akceleracjonistów słychać echa włoskiego futuryzmu, surrealizmu i cyberpunku. Pobrzmiewają pisma Nietzschego, Lyotarda oraz Deleuze’a i Guattariego. W obszarze sztuki technofuturystyczna wyobraźnia przez nich reprezentowana stoi w centrum zainteresowania Nowej Estetyki, która pojawiła się w 2011 roku jako rama dla wielu projektów próbujących znaleźć nowy język dla opisu doświadczenia przenikania się cyfrowej technologii i codziennego życia. Czy wizje zwolenników gwałtownego przyśpieszenia nie osuwają się w technologiczną utopię, technospołeczny determinizm i mroczną wizję oświecenia? Jak te idee współbrzmią z koncepcjami włoskiego autonomizmu i postoperaizmu?

Tekst można znaleźć na stronie: www.criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/

Prowadzenie: Ewa Drygalska

Ewa Drygalska – doktorantka w Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie- Środowisko”. Publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum”, „Kulturze Popularnej”. Współpracuje z portalem popmoderna.pl. Laureatka Fulbright Junior Research Award na University of California, Los Angeles.

 

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe na adres: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom udostępniamy folder na dysku Google ze wszystkimi tekstami dyskutowanymi na spotkaniach kółka.

 

O projekcie „po kapitalizmie”

Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Rzecz-pospolita (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype’a) dr Krzysztof Nawratek. (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”. Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.

Podsumowanie projektu: www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/01.Rostkowska.pdf

Strona projektu: www.pokapitalizmie.blogspot.com

Kuratorka: Aneta Rostkowska

 

Partnerzy:

DoxoTronica (www.facebook.com/StowarzyszenieDOXOTRONICA)

Nowy Obywatel (www.nowyobywatel.pl)

Nowe Peryferie (nowe-peryferie.pl)

Platypus Affiliated Society (www.platypus1917.org)

Praktyka Teoretyczna (www.praktykateoretyczna.pl)

Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ (www.film.uj.edu.pl)

Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ (www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl/kolo-naukowe-tekstow-kultury2)

Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ (www.facebook.com/sekcja.marksowska?fref=ts)

 
Informacje główne
3.03.2014 (wtorek), godz. 19.00

04 marca
środa