Spektakl wizualny Rakieta autorstwa Grupy Strupek (tym razem w składzie: Mateusz Okoński, Marta Sala, Aleksandra Lewandowska i Irena Kalicka), przygotowany specjalnie do Kolekcji Bunkra, inspirowany poematem futurystycznym Anatola Sterna Europa.

Rakieta? To podążanie śladem dwudziestowiecznej awangardy, w tym twórców z przedwojennego Teatru Artystów Cricot balansujących pomiędzy plastyką i teatrem. To przypomnienie estetyki konstruktywizmu i bauhausowskiego Baletu triadycznego. To reminiscencja futurystycznego języka i awangardowych tekstów poetyckich. To fascynacja skonstruowanym przez Lwa Termena instrumentem elektroakustycznym, odgrywającym ważną rolę w jednej z pierwszych zimnowojennych afer szpiegowskich. To skupienie się na postaci twórcy i reżysera spektaklu jako demiurga, a jednocześnie laboratorium pracy z aktorem. To interakcja z widzem i próba wciągnięcia go w ramy spektaklu. To esencja historii dwudziestego wieku zamknięta w wizualnej formie artystycznego spektaklu.

Grupa Strupek. Grupa młodych artystów z Krakowa działająca w zmiennym, dobieranym w zależności od projektu składzie osobowym. Łatwiej niż określić, kto aktualnie działa w ramach Grupy Strupek, jest powiedzieć, kto nie jest jej członkiem. Również sposób działania Grupy jest trudny do jednoznacznego zdefiniowania. Grupę Strupek pociągają zagadnienia związane z nowymi praktykami kuratorskimi oraz przekraczaniem tradycyjnie rozumianych granic sztuki. Ich działania, niejednokrotnie nieprzewidywalne i naznaczone pewną dozą artystycznego szaleństwa, wprowadzają sztukę na obszary peryferyjne. Kluczową kwestią dla Grupy Strupek jest nawiązanie kontaktu z odbiorcą, wciągnięcie go w interakcję i zachęcenie do partycypacji w działaniach artystycznych.

Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na portierni Bunkra od czwartku poprzedzającego spektakl.

Członkowie Grupy Strupek realizujący spektakl Rakieta:

Irena Kalicka (ur.1986). Absolwentka Wydziału Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, autorka filmów, fotografii i kolaży. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Aleksandra Lewandowska (ur. 1986). Studiowała Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia prof. Bajka). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Mateusz Okoński (ur. 1985). Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia prof. Salwińskiego). Założyciel i były kierownik Zbiornika Kultury. Kurator i świnia. Mieszka i bardzo aktywnie działa na terenie Krakowa.

Marta Sala (ur. 1985). Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia prof. Misiaka). Aktywna na polu malarstwa i krawiectwa. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Miejsce: Sala Audiowizualna

Zakup prac do Kolekcji Bunkra oraz ich prezentacje są realizowane w ramach zadania Będzie się Dzieło! Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kuratorka Kolekcji: Anna Lebensztejn
Informacje główne
26.04.2013 (piątek), godz. 20

27 kwietnia
sobota