Celem zadania „Rezerwat Miasto” było upowszechnienie wiedzy na temat związków sztuki współczesnej i ekologii, stworzenie nowych metod edukacji ekologicznej, upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rozwijanie współpracy pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych, a instytucjami sztuki m.in. poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach, stworzenie filmu, prezentacji multimedialnej i publikacji, będącej zbiorem tekstów, poruszających problemy ekologii w mieście, a także połączeń między sztuką, a ekologią. Ze względu na synkretyczne podejście do tematu projekt realizowany był przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody w partnerstwie z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.

Teksty opierały się na zaangażowanych społecznie pracach artystki Cecylii Malik. Oprócz tekstów opisujących zjawisko z naukowego punktu widzenia (wśród autorów znaleźli się ekolodzy, socjolodzy, historycy sztuki), do publikacji dołączona została książeczka zawierająca scenariusze warsztatów dla nauczycieli, która w przystępny sposób proponowała wzory prowadzenia lekcji. Tematyka warsztatów dotyczyła planowania przestrzennego, nauki rozpoznawania drzew oraz wiedzy o negatywnych skutkach regulacji rzek i źle rozumianej polityki przeciwpowodziowej.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

1) Wydanie publikacji „Rezerwat Miasto” – zawierającej teksty socjologów, filozofów, ekologów i historyków sztuki, opisujące problematykę ekologiczno-społeczną na podstawie prac Cecylii Malik. W części pierwszej publikacji opisana jest wystawa „Rezerwat Miasto”, poświęcona pracom Cecylii Malik, która odbyła się w Bunkrze Sztuki w dniach 13.03-07.04 2013. Dodatkowo do publikacji dołączona została książeczka ze scenariuszami warsztatów dla nauczycieli, inspirowanych działaniami Cecylii Malik.

2) Film „Warkocze Białki” – nakręcenie filmu „Warkocze Białki”, dokumentującego akcję społeczno-artystyczną, rozpoczętą w marcu 2013, w Bunkrze Sztuki (przy okazji wystawy „Rezerwat Miasto”). Film dokumentuje przebieg akcji w przestrzeni Galerii, na rynku w Bytomiu, na Wieży Ratuszowej w Krakowie oraz jej finałowy piknik protestacyjny nad Białką, w okolicach Nowej Białej.

3) Warsztaty edukacyjne – przeprowadzenie 14 warsztatów edukacyjnych w szkołach, na podstawie stworzonych na rzecz publikacji scenariuszy. Warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie oraz Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu. Dotyczyły przede wszystkim: problemów planowania przestrzennego, rozpoznawania drzew, wiedzy o negatywnym wpływie regulacji rzek na środowisko.

4) Panel dyskusyjny „Życie w Krakowie. Wizja mieszkańca”, który odbył się 30 listopada 2013, w sali audiowizualnej Bunkra Sztuki. Panel dotyczył wizji życia w Krakowie, potrzebnych zmian ekologicznych w mieście. Zaproszeni goście opowiadali też o zakazie palenia paliwami stałymi w gminie miejskiej Kraków, o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa oraz o budżecie partycypacyjnym.

Zadanie było realizowane w okresie od 01.07.2013 do 30.11.2013.

Zachęcamy także do odwiedzenia zakładki z informacjami o wystawie Cecylii Malik w Bunkrze Sztuki Rezerwat miasto.

Z przyjemnością udostępniamy Państwu owoce pracy projektu „Rezerwat Miasto”:

Publikację z tekstami ekologiczno-społeczno-specjalistyczynymi, inspirowaną wystawą „Rezerwat Miasto” Cecylii Malik;

 

W celu uzyskania publikacji prosimy o kontakt z jej redaktorkami: Aneta Rostkowska (rostkowska@bunkier.art.pl), Martyna Niedośpiał (martyna.niedospial@gmail.com).

Scenariusze do warsztatów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, inspirowanych działaniami i pracami Cecylii Malik;

Film „Warkocze Białki” dokumentujący akcję wyplatania warkoczy w obronie rzeki Białki przed regulacją. Akcja odbyła się w marcu i kwietniu 2013 roku, a przestrzeń dla plecenia warkoczy udostępnił Bunkier Sztuki, przy wystawie „Rezerwat Miasto”;

Warkocze Białki from Pasmo Kontrolne on Vimeo.

Zdjęcia z próbnych warsztatów, na podstawie scenariuszy z publikacji (SP im. św. Jana Kantego w Łapanowie, SP im. Mikołaja Kopernika w Grabiu) – prowadzenie Miłosława Bożek, Cecylia Malik, Małgorzata Nieciecka.

Projekt „Rezerwat Miasto” realizowany przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, razem z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 54 615 zł

Kwota dotacji: 43 692 zł

Czas realizacji: lipiec–listopad 2013


Informacje główne
2013

17 października
czwartek