Roman Dziadkiewicz // orgia na koniec świata (jaki znamy)

Współpraca: Piotr Sikora

Projekt jest realizacją fantazji o zgromadzeniu, społeczności, kolektywie (postkapitalistycznym, postapokaliptycznym, utopijnym), w którym swobodny ruch każdej/każdego współtworzy swobodną ekspresję grupy jako wielości (uzupełnień, powiązań, sprzeczności). Nawiązujemy do tradycji starożytnych dotyczących strategii tworzenia wspólnoty, wymiany myśli i współ-działania. Ale przede wszystkim pracujemy – performatywnie, podprogowo, uczestnicząco – z sobą samym, z uczestnikami/uczestniczkami i publicznością zebraną w środowisku projektu.

 
Informacje główne
8.12.2012 (sobota), godz. 22

17 grudnia
poniedziałek