Samuel Nowak, „Faking News, czyli postmodernizm stosowany”

Jeśli ktoś na poważnie wyciągnął wnioski z postmodernizmu, to zrobiła to populistyczna prawica we współpracy z cyfrowym kapitalizmem. Media cyfrowe wprowadziły nas w epokę postprawdy, czyli „faktów alternatywnych”. Ocieplenie klimatu wywołane zostało przez ludzi? To tylko naukowa narracja. Obowiązkowe szczepienia? Nasza wspólnota interpretacyjna ma inne zdanie w tej sprawie. Ziemia powstała ok. 4,5 miliarda lat temu? No cóż, nikt tego naprawdę nie wie (ktoś widział?).

Problem w tym, że jeśli potraktować postmodernizm i jego ustalenia poważnie, musimy zaakceptować falę nowego antyracjonalizmu i uznać jego prawo do własnej opinii. Z drugiej strony to właśnie teorie mediów powstałe w szczycie poststrukturalizmu na gruncie brytyjskich studiów kulturowych mogą wytłumaczyć fenomen postprawdy, rozumianej jako wspólnotowa praktyka interpretacyjna.

Samuel Nowak sięgnie do prac z kręgu realizmu spekulatywnego, by przyglądając się zjawisku „medialnej postprawdy”, zastanowić się, w jaki sposób przekroczyć ograniczenia postmodernizmu i sformułować nowe punkty orientacyjne dla badań nad mediami.

dr Samuel Nowak – kulturoznawca, medioznawca. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych (2012). Przebywał na stypendiach oraz realizował projekty badawcze na: Universiteit Antwerpen, King’s College London, New York University, Goldsmiths, University of London. Specjalizuje się w brytyjskich studiach kulturowych, studiach LGBT, kulturoznawczej teorii mediów, a ostatnio także problematyce posthumanistycznej.
Informacje główne
6.03.2018 (wtorek), godz. 18.00
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące wystawie „The Trouble with Value”

08 marca
czwartek